instruktor_socialnej_prace

Inštruktor sociálnej rehabilitácie

Kurz akreditovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Pre záujemcov, ktorí majú záujem pracovať v zariadeniach sociálnych služieb alebo priamo v domácnosti klienta, ktorý je odkázaný na pomoc iných.