2% Z DANE
Fyzické osoby a firmy môžu pomôcť priamo finančne vkladom na účet našej nadácie alebo prispením prostredníctvom 2% z vašich daní.
CHARITATÍVNA REKLAMA
Ak ste firma alebo podnikateľ, tak sa môžete stať naším partnerom.
Charitatívna reklama je tiež spôsob, ako podporiť neziskové organizácie.