2% Z DANE
Fyzické osoby a firmy môžu pomôcť priamo finančne vkladom na účet našej nadácie alebo prispením prostredníctvom 2% z vašich daní.
DAR CEZ DARUJME.SK
Aktuálne rozširujeme naše služby, aby sme mohli podporovať aj rodiny so staršími deťmi, príp. dospelých ľudí so zdravotným znevýhodnením.
CHARITATÍVNA REKLAMA
Ak ste firma alebo podnikateľ, tak sa môžete stať naším partnerom. Charitatívna reklama je tiež spôsob, ako podporiť neziskové organizácie.