Vzdelávanie

VOKS – výmenný obrázkový komunikačný systém

VOKS - výmenný obrázkový komunikačný systém 1

VOKS systém: bol vytvorený pre deti s poruchami z okruhu autistického spektra, ale úspešne sa využívá aj u detí s Downovým syndrómom, ťažšími formami mentálneho postinutia a s ďalšími diagnózami, ktorých symptómom je závažné narušenie komunikačnej schopnosti.

Určený pre:

 • logopédov
 • špeciálnych pedagógov
 • učiteľov
 • asistentov
 • vychovávateľov
 • psychológov
 • všetkých odborníkov, ktorí pracujú s deťmi s PAS, NKS, Downovým syndrómom, ….

Lektorky:

PhDr. Margita Knapcová – autorka systému VOKS, logopédka

Mgr. Eva Strejčková – špeciálna pedagogička

Gabriela Kyselá, MBA – fyzioterapeutka

 

Čo Vás na vzdelávaní čaká:

 • videá a praktické ukážky z praxe osvojenie základných zručností pre nácvik komunikácie s metódou VOKS
 • zaškolenie a nácvik jednotlivých lekcií
 • Všetci účastníci dostanú metodiku VOKS a obrázkový slovník v slovenskom jazyku
 • certifikát oprávňujúci používať VOKS


Počet miest je limitovaný: max 30 účastníkov

Cena: 230,- €

Termín: 3.-4.6.2023

Čas: 3.6.2023 od 10,00 hod. do 17,00 hod.

4.6.2023 od 9,00 hod. do 16,00 hod.

Miesto: Galéria nad hasičskou zbrojnicou v Soblahove (2 km od Trenčína smerom na Mníchovu Lehotu.

Registračný formulár na kurz