Vzdelávanie

Ako byť dobrým asistentom učiteľa

Ako byť dobrým asistentom učiteľa 1

Workshop je určený pre asistentov, ale aj učiteľov v materských aj základných školách.

Dozviete sa na ňom najmä praktické rady a návody ako pracovať s dieťaťom s autizmom, downovým syndrómom, hyperaktivitou, zmyslovým postihnutím, oneskoreným vývinom, a pod. Bude vedený interaktívne, čakajú na vás aj praktické videonahrávky, nielen teória 🙂

Prvý webinár v novom školskom roku sa bude konať 23.9. 2021

od 12:30 do 15:30. 

PROGRAM:

 1. Blok – úvod do problematiky, kompetencie asistentov, stručná charakteristika jednotlivých diagnóz a ich špecifiká, príprava na integráciu dieťaťa, spolupráca s rodičmi.
 2. Blok – socializácia – aby dieťa so znevýhodnením bolo plnohodnotnou súčasťou kolektívu.
 3. Blok – praktické návody na prácu s dieťaťom v kolektíve aj individuálne. Ukážka pomôcok, jednotlivých aktivít a prístupov, nahrávky práce s dieťaťom.
 4. Blok – odpovede na otázky súvisiace s témou a diskusia.

Odborné informácie a praktické ukážky pre Vás pripravili odborníci z CVI Trenčín, no.:

Mgr. Helena Vlnková – špeciálna pedagogička, ktorá sa aktívne venuje deťom s poruchou autistického spektra 8 rokov.

Mgr. Jana Michňová – psychologička, odborníčka na rozvoj komunikácie, alternatívnej komunikácie, individuálnej práce s dieťaťom so špecifickými potrebami.

Mgr. Nikola Ježíková – špeciálna pedagogička so zameraním na zmyslové postihnutia, logopédiu, individuálnu práca s dieťaťom s viacnásobným postihnutím.

PhDr. Gabriela Zaťková a Mgr. Magdaléna Komlošová – sociálne pracovníčky špecializujúce sa na predchádzanie sociálnemu vylúčeniu rodín a detí so špecifickými potrebami.

Prosíme záujemcov, aby poplatok zaplatili až po potvrdení prihlášky z našej strany. 

Registračný formulár na webinár

  Prednáška je spoplatnená v zmysle cenníka CVI 15,-€/osoba.
  Poplatok za vzdelávanie uhraďte na č.ú. vedenom vo VÚB, s názvom Centrum včasnej intervencie Trenčín.
  IBAN: SK12 0200 0000 0038 0336 2359, do poznámky uveďte Vaše meno.

  Prednáška je spoplatnená v zmysle cenníka CVI 10,-€/osoba.
  Poplatok za vzdelávanie uhraďte na č.ú. vedenom vo VÚB, s názvom Centrum včasnej intervencie Trenčín.
  IBAN: SK12 0200 0000 0038 0336 2359, do poznámky uveďte Vaše meno a mená ostatných prihlásených.

  Prednáška je spoplatnená v zmysle cenníka CVI 15,-€ za záznam.
  Poplatok za vzdelávanie uhraďte na č.ú. vedenom vo VÚB, s názvom Centrum včasnej intervencie Trenčín.
  IBAN: SK12 0200 0000 0038 0336 2359, do poznámky uveďte Vaše meno.

  Prednáška je spoplatnená v zmysle cenníka CVI 30,-€ za záznam.
  Poplatok za vzdelávanie uhraďte na č.ú. vedenom vo VÚB, s názvom Centrum včasnej intervencie Trenčín.
  IBAN: SK12 0200 0000 0038 0336 2359, do poznámky uveďte Vaše meno.