Vzdelávanie

Chcem komunikovať, aj keď neviem rozprávať

Chcem komunikovať, aj keď neviem rozprávať 1

Workshop je určený pre každého, kto sa zaujíma o spôsoby alternatívnej komunikácie.

Dozviete sa, čo je to komunikácia, ako súvisí so správaním a čo je AAK. Taktiež jej výhody a nevýhody a rôzne komunikačné systémy.

Prvý webinár v novom roku 2022 sa bude konať 31.1.2022 od 14:00 do 16:00.

PROGRAM:

 1. Čo je komunikácia a prečo je dôležitá
 2. Čo sa deje, keď nemôžeme komunikovať
 3. Vzťah správania a komunikácie
 4. Čo je AAK, jej význam
 5. Výhody a nevýhody AAK
 6. Komunikačné systémy

a) bez pomôcok

b) s pomôckami

Odborné informácie a praktické ukážky pre Vás pripravili odborníci z CVI Trenčín, no. :

Mgr. Jana Michňová – psychologička, odborníčka na rozvoj komunikácie, alternatívnej komunikácie, individuálnej práce s dieťaťom so špecifickými potrebami.

Mgr. Nikola Sivčáková – špeciálna pedagogička so zameraním na zmyslové postihnutia, logopédiu, individuálnu prácu s dieťaťom s viacnásobným postihnutím.

Po workshope dostanete potvrdenie o účasti. 

PROSÍME ZÁUJEMCOV, ABY POPLATOK ZAPLATILI AŽ PO POTVRDENÍ PRIHLÁŠKY Z NAŠEJ STRANY ! 

Registračný formulár na webinár

  Prednáška je spoplatnená v zmysle cenníka CVI 15,-€/osoba.
  Poplatok za vzdelávanie uhraďte na č.ú. vedenom vo VÚB, s názvom Centrum včasnej intervencie Trenčín.
  IBAN: SK12 0200 0000 0038 0336 2359, do poznámky uveďte Vaše meno.

  Prednáška je spoplatnená v zmysle cenníka CVI 10,-€/osoba.
  Poplatok za vzdelávanie uhraďte na č.ú. vedenom vo VÚB, s názvom Centrum včasnej intervencie Trenčín.
  IBAN: SK12 0200 0000 0038 0336 2359, do poznámky uveďte Vaše meno a mená ostatných prihlásených.

  Prednáška je spoplatnená v zmysle cenníka CVI 15,-€ za záznam.
  Poplatok za vzdelávanie uhraďte na č.ú. vedenom vo VÚB, s názvom Centrum včasnej intervencie Trenčín.
  IBAN: SK12 0200 0000 0038 0336 2359, do poznámky uveďte Vaše meno.

  Prednáška je spoplatnená v zmysle cenníka CVI 30,-€ za záznam.
  Poplatok za vzdelávanie uhraďte na č.ú. vedenom vo VÚB, s názvom Centrum včasnej intervencie Trenčín.
  IBAN: SK12 0200 0000 0038 0336 2359, do poznámky uveďte Vaše meno.