Vzdelávanie

Cesta k inklúzii – vzťah medzi učiteľom, asistentom a rodičom

Cesta k inklúzii - vzťah medzi učiteľom, asistentom a rodičom 1

Workshop je určený pre asistentov učiteľa a učiteľov prvého stupňa základných škôl a materských škôl. Dozviete sa všetko o inklúzii, budovaní pozitívnej klímy v inkluzívnej triede a škole a o špecifikách vzdelávania žiakov so ŠVVP.

Prvý webinár v novom školskom roku sa bude konať 5.10. a 6.10. 2021 od 12:30 do 14:30.

Účasť nutná na oboch dňoch. Cena je za oba dni dokopy.

PROGRAM:

1.Blok – úvod do problematiky inklúzie, možnosti vzdelávania v procese inklúzie, bariéry inklúzie, budovanie pozitívnej klímy v triedach a školách

2.Blok – vzťah medzi učiteľmi, asistentmi učiteľov a rodičmi

3.Blok – Špecifiká edukácie žiakov so ŠVVP a ich podpora vo výchovnovzdelávacom procese

Odborné informácie a praktické ukážky pre Vás pripravili odborníci z CVI Trenčín, no. :

Mgr. Jana Michňová – psychologička, odborníčka na rozvoj komunikácie, alternatívnej komunikácie, individuálnej práce s dieťaťom so špecifickými potrebami.

Mgr. Nikola Ježíková – špeciálna pedagogička so zameraním na zmyslové postihnutia, logopédiu, individuálnu prácu s dieťaťom s viacnásobným postihnutím.

Mgr. Magdaléna Komlošová – sociálny pracovník, špecializácia na predchádzanie sociálnemu vylúčeniu rodín a detí so špecifickými potrebami.

Prosíme záujemcov, aby poplatok zaplatili až po potvrdení prihlášky z našej strany. 

Registračný formulár na webinár

  Prednáška je spoplatnená v zmysle cenníka CVI 30,-€/osoba.
  Poplatok za vzdelávanie uhraďte na č.ú. vedenom vo VÚB, s názvom Centrum včasnej intervencie Trenčín.
  IBAN: SK12 0200 0000 0038 0336 2359, do poznámky uveďte Vaše meno.

  Prednáška je spoplatnená v zmysle cenníka CVI 25,-€/osoba.
  Poplatok za vzdelávanie uhraďte na č.ú. vedenom vo VÚB, s názvom Centrum včasnej intervencie Trenčín.
  IBAN: SK12 0200 0000 0038 0336 2359, do poznámky uveďte Vaše meno a mená ostatných prihlásených.

  Prednáška je spoplatnená v zmysle cenníka CVI 15,-€ za záznam.
  Poplatok za vzdelávanie uhraďte na č.ú. vedenom vo VÚB, s názvom Centrum včasnej intervencie Trenčín.
  IBAN: SK12 0200 0000 0038 0336 2359, do poznámky uveďte Vaše meno.

  Prednáška je spoplatnená v zmysle cenníka CVI 30,-€ za záznam.
  Poplatok za vzdelávanie uhraďte na č.ú. vedenom vo VÚB, s názvom Centrum včasnej intervencie Trenčín.
  IBAN: SK12 0200 0000 0038 0336 2359, do poznámky uveďte Vaše meno.