Vzdelávanie

Som autista a takto vnímam svet

Som autista a takto vnímam svet 1

Workshop je určený pre rodičov, učiteľov a asistentov učiteľa v MŠ.

Prvý webinár v novom školskom roku sa bude konať 28.9. 2021

od 12:30 do 14:30.

Chcete vedieť PREČO autista:

 • Ubližuje sebe alebo iným?
 • Zapcháva si uši?
 • Stále opakuje to isté?
 • Hovorí slovo/vetu stále dookola?
 • Nerozumie, čo mu hovoríte?
 • Kričí a máva extrémne záchvaty zlosti?
 • Zaujímajú ho veci, ktoré ostatní ani nevnímajú?
 • Nemá rád malé deti?
 • Bojí sa bežných zvukov z okolia?

Tento webinár je určený pre každého, kto chce lepšie pochopiť „INAKOSŤ“ človeka s poruchou autistického spektra. (učitelia, vychovávatelia, sociálni pracovníci, rodičia, starí rodičia, každý, kto sa chce dozvedieť viac).

Webinárom vás budú sprevádzať:

Mgr. Helena Vlnková – špeciálna pedagogička, ktorá pôsobí v špecializovanom zariadení AUTIS oz. a Centre včasnej intervencie Trenčín, no.

PhDr. Gabriela Zaťková – sociálna pracovníčka Centra včasnej intervencie Trenčín, no.

Prosíme záujemcov, aby poplatok zaplatili až po potvrdení prihlášky z našej strany. 

Registračný formulár na webinár

  Prednáška je spoplatnená v zmysle cenníka CVI 15,-€/osoba.
  Poplatok za vzdelávanie uhraďte na č.ú. vedenom vo VÚB, s názvom Centrum včasnej intervencie Trenčín.
  IBAN: SK12 0200 0000 0038 0336 2359, do poznámky uveďte Vaše meno.

  Prednáška je spoplatnená v zmysle cenníka CVI 10,-€/osoba.
  Poplatok za vzdelávanie uhraďte na č.ú. vedenom vo VÚB, s názvom Centrum včasnej intervencie Trenčín.
  IBAN: SK12 0200 0000 0038 0336 2359, do poznámky uveďte Vaše meno a mená ostatných prihlásených.

  Prednáška je spoplatnená v zmysle cenníka CVI 15,-€ za záznam.
  Poplatok za vzdelávanie uhraďte na č.ú. vedenom vo VÚB, s názvom Centrum včasnej intervencie Trenčín.
  IBAN: SK12 0200 0000 0038 0336 2359, do poznámky uveďte Vaše meno.

  Prednáška je spoplatnená v zmysle cenníka CVI 30,-€ za záznam.
  Poplatok za vzdelávanie uhraďte na č.ú. vedenom vo VÚB, s názvom Centrum včasnej intervencie Trenčín.
  IBAN: SK12 0200 0000 0038 0336 2359, do poznámky uveďte Vaše meno.