Naša vízia
Našou víziou je prispievať k dosahovaniu takého stavu v spoločnosti, aby rodiny s dieťaťom s rizikovým vývinom alebo zdravotným postihnutím, dostali potrebnú odbornú podporu včas, s cieľom ich plnohodnotného života a zapojenia sa do spoločnosti.
Aké je naše poslanie?
sprevádzať rodiny detí s rizikovým vývinom a zdravotným znevýhodnením, aby sme posilňovali rodičovské kompetencie a podporili samostatnosť rodiny a jej začlenenie do života v komunite
ponúkame partnerský prístup k rodinám aj k iným odborníkom a organizáciám, kladieme dôraz na spoluprácu a sieťovanie
Čo sa snažíme podporovať?
rodičovské kompetencie a vlastné zdroje rodiny
vzťahy v rodine (medzi rodičom a dieťaťom, medzi súrodencami…)
začlenenie rodiny do komunity
komplexný rozvoj potenciálu dieťaťa do najväčšej možnej miery
Rodinám poskytujeme všetky dostupné prostriedky na to, aby dokázali naplno rozvinúť možnosti a schopnosti svojho dieťaťa. Spoznávame rodinu spolu s jej rutinami, hodnotami a potrebami, počúvame a otvorene komunikujeme.
Sme presvedčení, že najlepším terapeutom pre dieťa je rodič a najvhodnejším miestom na rozvíjanie schopností v rannom veku je domov dieťaťa.

Rodičom pomáhame zorientovať sa v spleti rôznorodých informácií. Učíme ich, ako získané poznatky prenášať do každodenného života. Prepájame rodičov s ostatnými rodičmi či odborníkmi, pomáhame pri zaraďovaní dieťaťa do škôlky alebo do iných rovesníckych skupín.

Kto sme

gabriela_zatkova

PhDr. Gabriela Zaťková

riaditeľka a štatutárna zástupkyňa
poradkyňa včasnej intervencie

Moju „profesionálnu kariéru“ som začínala ako učiteľka v materskej škole. Súbežne som vyštudovala vysokú školu a dostala som sa do sociálnej sféry. Pracovala som ako odborná poradkyňa na úrade práce, kde som poskytovala rodinné poradenstvo, individuálne poradenstvo najmä v čase rozvodu, výchovných problémoch s deťmi, partnerských vzťahoch. Podieľala som sa na organizovaní prípravy na profesionálne rodičovstvo. V rámci efektívnejšej pomoci klientom som si rozširovala vedomosti a zručnosti absolvovaním doplnkového vzdelávania.
Včasnú intervenciu pre rodiny vnímam ako životnú výzvu pomôcť rodinám pri zvládaní náročnej životnej situácie a to nielen v oblasti zorientovania sa v sociálnej sfére, nárokoch a požiadavkách, ktoré sú na nich kladené, ale najmä v sprevádzaní rodiny na každodennej ceste, poskytovaním opory a starostlivosti. Vo svojej práci som v prvom rade človek.

Lenka_Komlosova

Mgr. Lenka Komlošová

poradkyňa včasnej intervencie

Ako sociálny pracovník so zameraním na špecifické pedagogické problémy som po skončení vysokoškolského štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave pracovala v DSS DEMY Trenčín, Centre pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže v Bratislave i na Úrade práce v Trenčíne. Moje profesijné zameranie určite ovplyvnil i pobyt a práca v zahraničí, kde som 7 rokov pôsobila v Londýne a 4 roky v Dillí.
Centrum včasnej intervencie pre mňa znamená možnosť stáť pri rodinách, v ktorých vyrastajú deti so  znevýhodnením a podporovať ich v samostatnom a spokojnom živote i napriek situácii, ktorá ich postretla.

Helena Vlnkova

Mgr. Helena Vlnková

poradkyňa včasnej intervencie

Volám sa Helena Vlnková, narodená 3.2.1980 v Trenčíne. Vyštudovala som  na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave odbor matematika – občianska náuka – etická výchova.  Od roku 2003 do roku 2011 som pôsobila ako pedagogický zamestnanec na Základnej škole Dlhé Hony v Trenčíne. Od roku 2011 do roku 2013 som pracovala ako manažér sociálnych služieb v neziskovej organizácii Lepší svet n.o., ktorá zabezpečovala rehabilitačné stredisko a zariadenie podporovaného bývanie pre dospelých ľudí s mentálnym postihnutím v Trenčíne.  V roku 2012 som založila občianske združenie Autis, ktoré od roku 2013 prevádzkuje Trenčianske autistické centrum Pro Autis, kde pôsobím ako riaditeľka až po súčasnosť. V rokoch 2014 a 2015 som absolvovala nadstavbové štúdium na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave – odbor špeciálna pedagogika. V roku 2015 som ako štatutár o.z. Autis založila Súkromnú základnú školu pre žiakov s autizmom v Trenčíne, ktorú o.z Autis prevádzkuje až po súčasnosť. V roku 2017 som sa stala spoluzakladateľkou Centra včasnej intervencie v Trenčíne, kde pôsobím ako poradca včasnej intervencie na čiastočný úväzok. Teším sa, že môžem byť podporou rodinám s deťmi s rôznym zdravotným znevýhodnením. Moja práca ma baví a zároveň napĺňa. Včasná intervencia má obrovský zmysel, vďaka nej už našlo podporu mnoho rodín a ja som vďačná, že som toho súčasťou.

Jana Michnova

Mgr. Jana Michňová

poradkyňa včasnej intervencie

Pre štúdium psychológie som sa rozhodla preto, že mojou prioritou bolo vždy pomáhať. Po skončení štúdia som pracovala ako asistent učiteľa v Spojenej škole v Púchove, kde som sa prvýkrát stretla s deťmi so zdravotným znevýhodnením. Následne som pracovala v ambulancii klinickej logopédie ako terapeut podporujúci rozvoj komunikácie u detí s autizmom, narušenou komunikačnou schopnosťou a oneskoreným vývinom reči.
Na práci v centre včasnej inervencie sa mi páči, že mi poskytuje dostatok času a priestoru nahliadať na znevýhodnenie dieťaťa v kontexte celej rodiny.

123660288_360350951740494_8304831427389847087_n

Mgr. Nikola Ježíková

poradkyňa včasnej intervencie

Vyštudovala som na Univerzite Komenského v Bratislave špeciálnu pedagogiku a logopédiu. Už počas školy som sa venovala deťom s poruchami učenia, detskou mozgovou obrnou a deťom s mentálnym postihnutím. Po ukončení štúdia som pracovala v špeciálnej materskej škole v Prahe. Na rok som odcestovala do Kanady. Po príchode na Slovensko som začala pracovať v Centre včasnej intervencie. Včasnú intervenciu vnímam ako možnosť pomôcť rodinám, ktoré majú dieťa so znevýhodnením v oblasti rozvoja osobnosti dieťaťa, ale ak podpory celej rodiny.
 

 

NOVINKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

20.apr.2021

Snoezelen je skoro hotový😉 ... Viac...Menej...

Snoezelen je skoro hotový😉

20.apr.2021

Posledná šanca prihlásiť sa na naše webináre.
Nepremeškaj to! Online alebo zo záznamu 😉
... Viac...Menej...

Posledná šanca prihlásiť sa na naše webináre.
Nepremeškaj to! Online alebo zo záznamu 😉

Komentovať na FB Posledná šanca ...

Dobrý deň, kde sa viem prihlásiť. Ďakujem 😊

Môžem sa prosím vás informovať ako dlho bude trvať vebinar 🙂

20.apr.2021

Účastníčka štvrtkového workshopu " Som autista a takto vnímam svet" nám napísala takúto báseň 🙂

Môj svet...

Ráno pred skriňou obliekam si tričko s nápisom...
„Nie som neposlušný, som AUTISTA.“
Žitie so mnou je pre teba neprebádanou hrou
Ja túžim byť tebou, aj keď viem, že ty nechceš byť mnou
Nežiadam ťa o pochopenie na mojej ceste,
Len o prijatie v tvojom svete, na tvojom mieste
Túžim byť ti priateľom, len nenachádzam slová
Vypočuj si prosím hlas mojej duše, ktorá k tebe volá:

Môj svet má iné farby ako tvoj
Moje strachy, úzkosti sú môj každodenný boj
To, čo pre teba samozrejmosťou je,
v mojom svete často zmätene znie
Ak nemám dar reči, nepochopíš ma slovom
Častokrát nerozumiem ani sám sebe, či vlastným dôvodom
Vidím ťa inak, no som SVOJ
Na chvíľu prosím, zastav sa, nekrič mi z diaľky:
“Buď ticho a stoj!”
Pochopím objatie, rozumiem láske
Prajem si radosťou tebe byť, aj vlastnej matke
Viem, že nemáte to vždy so mnou ľahké
Dovoľ mi občas jednoducho AUTISTOM byť v mojom svete,
daj prosím možnosť mi, cítiť sa ako na výlete
A potom jemne za ruku stiahni ma k svojmu svetu,
Ukáž mi, pomôž, nájsť zlatú strednú cestu
Len jednu veľkú prosbu mám
Nevysmievaj sa mi, že som iný...
Lebo nestalo sa mi to bez príčiny
Nevybral som si život taký sám
Nebolo to rozhodnutie našich mám
Dostal som to do daru a nechcem byť sám
Vďačnosť prejavím ti v letmom pohľade,
V sekundovej chvíli dotyku srdca v záhrade

Vďaka, že rozumieš
,že občas tušíš...občas vieš
Môj svet je iný,
no patrím sem
Nie som nevychovaný, som INÝ
SOM AUTISTA

Lenka Majerčáková Sarňáková

Ďakujeme ❤
... Viac...Menej...

Komentovať na FB 1339136536179140_3945678435524924

Ďakujem za zverejnenie 😊 Krásny deň a ešte raz veľká vďaka za všetko, čo robíte 💛💛💛

VIAC NOVINIEK

OD NAŠICH KLIENTOV