Naša vízia
Našou víziou je prispievať k dosahovaniu takého stavu v spoločnosti, aby rodiny s dieťaťom s rizikovým vývinom alebo zdravotným postihnutím, dostali potrebnú odbornú podporu včas, s cieľom ich plnohodnotného života a zapojenia sa do spoločnosti.
Aké je naše poslanie?
sprevádzať rodiny detí s rizikovým vývinom a zdravotným znevýhodnením, aby sme posilňovali rodičovské kompetencie a podporili samostatnosť rodiny a jej začlenenie do života v komunite
ponúkame partnerský prístup k rodinám aj k iným odborníkom a organizáciám, kladieme dôraz na spoluprácu a sieťovanie
Čo sa snažíme podporovať?
rodičovské kompetencie a vlastné zdroje rodiny
vzťahy v rodine (medzi rodičom a dieťaťom, medzi súrodencami…)
začlenenie rodiny do komunity
komplexný rozvoj potenciálu dieťaťa do najväčšej možnej miery
Rodinám poskytujeme všetky dostupné prostriedky na to, aby dokázali naplno rozvinúť možnosti a schopnosti svojho dieťaťa. Spoznávame rodinu spolu s jej rutinami, hodnotami a potrebami, počúvame a otvorene komunikujeme.
Sme presvedčení, že najlepším terapeutom pre dieťa je rodič a najvhodnejším miestom na rozvíjanie schopností v rannom veku je domov dieťaťa.

Rodičom pomáhame zorientovať sa v spleti rôznorodých informácií. Učíme ich, ako získané poznatky prenášať do každodenného života. Prepájame rodičov s ostatnými rodičmi či odborníkmi, pomáhame pri zaraďovaní dieťaťa do škôlky alebo do iných rovesníckych skupín.

Kto sme

gabriela_zatkova

PhDr. Gabriela Zaťková

riaditeľka a štatutárna zástupkyňa
poradkyňa včasnej intervencie

Moju „profesionálnu kariéru“ som začínala ako učiteľka v materskej škole. Súbežne som vyštudovala vysokú školu a dostala som sa do sociálnej sféry. Pracovala som ako odborná poradkyňa na úrade práce, kde som poskytovala rodinné poradenstvo, individuálne poradenstvo najmä v čase rozvodu, výchovných problémoch s deťmi, partnerských vzťahoch. Podieľala som sa na organizovaní prípravy na profesionálne rodičovstvo. V rámci efektívnejšej pomoci klientom som si rozširovala vedomosti a zručnosti absolvovaním doplnkového vzdelávania.
Včasnú intervenciu pre rodiny vnímam ako životnú výzvu pomôcť rodinám pri zvládaní náročnej životnej situácie a to nielen v oblasti zorientovania sa v sociálnej sfére, nárokoch a požiadavkách, ktoré sú na nich kladené, ale najmä v sprevádzaní rodiny na každodennej ceste, poskytovaním opory a starostlivosti. Vo svojej práci som v prvom rade človek.

Lenka_Komlosova

Mgr. Lenka Komlošová

poradkyňa včasnej intervencie

Ako sociálny pracovník so zameraním na špecifické pedagogické problémy som po skončení vysokoškolského štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave pracovala v DSS DEMY Trenčín, Centre pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže v Bratislave i na Úrade práce v Trenčíne. Moje profesijné zameranie určite ovplyvnil i pobyt a práca v zahraničí, kde som 7 rokov pôsobila v Londýne a 4 roky v Dillí.
Centrum včasnej intervencie pre mňa znamená možnosť stáť pri rodinách, v ktorých vyrastajú deti so  znevýhodnením a podporovať ich v samostatnom a spokojnom živote i napriek situácii, ktorá ich postretla.

Helena Vlnkova

Mgr. Helena Vlnková

poradkyňa včasnej intervencie

Volám sa Helena Vlnková, narodená 3.2.1980 v Trenčíne. Vyštudovala som  na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave odbor matematika – občianska náuka – etická výchova.  Od roku 2003 do roku 2011 som pôsobila ako pedagogický zamestnanec na Základnej škole Dlhé Hony v Trenčíne. Od roku 2011 do roku 2013 som pracovala ako manažér sociálnych služieb v neziskovej organizácii Lepší svet n.o., ktorá zabezpečovala rehabilitačné stredisko a zariadenie podporovaného bývanie pre dospelých ľudí s mentálnym postihnutím v Trenčíne.  V roku 2012 som založila občianske združenie Autis, ktoré od roku 2013 prevádzkuje Trenčianske autistické centrum Pro Autis, kde pôsobím ako riaditeľka až po súčasnosť. V rokoch 2014 a 2015 som absolvovala nadstavbové štúdium na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave – odbor špeciálna pedagogika. V roku 2015 som ako štatutár o.z. Autis založila Súkromnú základnú školu pre žiakov s autizmom v Trenčíne, ktorú o.z Autis prevádzkuje až po súčasnosť. V roku 2017 som sa stala spoluzakladateľkou Centra včasnej intervencie v Trenčíne, kde pôsobím ako poradca včasnej intervencie na čiastočný úväzok. Teším sa, že môžem byť podporou rodinám s deťmi s rôznym zdravotným znevýhodnením. Moja práca ma baví a zároveň napĺňa. Včasná intervencia má obrovský zmysel, vďaka nej už našlo podporu mnoho rodín a ja som vďačná, že som toho súčasťou.

Jana Michnova

Mgr. Jana Michňová

poradkyňa včasnej intervencie

Pre štúdium psychológie som sa rozhodla preto, že mojou prioritou bolo vždy pomáhať. Po skončení štúdia som pracovala ako asistent učiteľa v Spojenej škole v Púchove, kde som sa prvýkrát stretla s deťmi so zdravotným znevýhodnením. Následne som pracovala v ambulancii klinickej logopédie ako terapeut podporujúci rozvoj komunikácie u detí s autizmom, narušenou komunikačnou schopnosťou a oneskoreným vývinom reči.
Na práci v centre včasnej inervencie sa mi páči, že mi poskytuje dostatok času a priestoru nahliadať na znevýhodnenie dieťaťa v kontexte celej rodiny.

Lucia Horňáková

Mgr. Lucia Moravanská

poradkyňa včasnej intervencie

Vyštudovala som Vysokú školu zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave v odbore sociálna práca. Táto práca je predovšetkým práca s ľuďmi a pre ľudí. Vzhľadom na skutočnosť, že narodenie dieťaťa so zdravotným znevýhodnením môže mať nepriaznivý dopad na kvalitu jeho života a života celej rodiny, som sa rohodla pracovať v centre včasnej intervencie, aby som pomohla rodinám znížiť riziko možného sociálneho vylúčenia a pomôcť im naplniť a vzájomne zladiť ich potreby.

NOVINKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

1.jún.2020

Týždeň sme začali zazvonením kuriéra, ktorý nám doniesol nové knihy, ktoré sme hneď zaradili do našej požičovne 👍🏻 ... Viac...Menej...

Týždeň sme začali zazvonením kuriéra, ktorý nám doniesol nové knihy, ktoré sme hneď zaradili do našej požičovne 👍🏻Image attachment

29.máj.2020

Piatok je pravý čas na to, vyrobiť si vlastný bublifuk 🌬

Budeme potrebovať:
📌 Plastovú fľašu
📌 Nožnice
📌 Elastickú gumičku
📌 Starú ponožku alebo malý uterák, či iný flanelový materiál
📌 tekutinu na vytváranie bublín
📌 potravinárske farbivo

Ako prvé nájdeme čistú plastovú fľašu 🧴. Od jej priemeru závisí aké veľké bubliny budú deti vytvárať. Nožnicami alebo nožom 🔪 odrežeme spodol fľaše. Následne si vystrihneme z flanelovej látky kruh, ktorý gumičkou pripevníme na spodok fľaše. Takýto tvar zabráni látke, aby bola celá ponorená do vody.

Ďalším krokom je vyrobenie tekutiny, vďaka ktorej bude náš bublifuk fungovať. Samozrejme môžeme použiť aj klasickú bublifukovú náplň z obchodu. Ak sa rozhodneme urobiť si vlastnú, budeme potrebovať 3 poievkové lyžice prostriedku na riady, 250 ml destilovanej vody (ak nemáme môže byť obyčajná) a 1 lyžicu gylecrínu (dá sa kúpiť v lekárni).❗️Tento mix nie je vhodný na konzumáciu❗️

Mix necháme na noc odstáť v miske a druhý deň pripravený "bubflifuk" namočíme do tekutiny a môžeme fúkať bubliny 🌬 Čím pomalšie fúkame, tým dlhší bublinový had sa vytvorí.

Ak chceme vytvárať farebné bubliny, na látku umiestnenú na spodu fľaše nakvapkáme potravinárske farbivo.

Prajeme vám pekný víkend 🌞
... Viac...Menej...

28.máj.2020

Upršaný štvrtok patrí aktivitám vnútri. Dnes je hlavnou oblasťou hrubá motorika 🦵

Pri tejto aktivite nám stačí nájsť si dostatočne veľké miesto na skákanie a odtlačky nôh (môžu byť nakreslené na veľkom papieri alebo nalepené na zemi).

Deti sa z takejto aktivity určite potešia. Stačí už iba demonštratívne predviesť, čo je cieľom aktivity a nechať deti si to vyskúšať 👣

Touto aktivitou si deti necvičia iba svalstvo nôh 🦵🦵, ale aj motorické plánovanie (dieťa si musí zložité pohyby naplánovať dopredu), koordináciu tela a sústredenosť.
... Viac...Menej...

VIAC NOVINIEK

OD NAŠICH KLIENTOV