Veľmi si vážime každú podporu. Našu činnosť sponzoruje a podporuje množstvo firiem, nadácií a známych osobností. Každý, kto prispeje, si môže byť istý, že pomáha správnej veci. ĎAKUJEME!
Aj vy môžete pomôcť priamo finančne vkladom na účet našej nadácie alebo prispením prostredníctvom 2% z vašich daní.

NAŠI PARTNERI

Socia nadacia

Nadácia SOCIA prostredníctvom vlastných aktivít a finančnej podpory ovplyvňuje zmeny sociálneho systému v prospech ohrozených sociálnych skupín obyvateľstva. Jedným z projektov, ktoré podporuje a realizuje je Včasná intervencia na Slovensku. Cieľom programu včasnej intervencie je prispieť k vytvoreniu dostupnej, stabilnej a kvalitnej siete služby včasnej intervencie v spolupráci so samosprávnymi krajmi. Podporili nás finančnou čiastkou, vďaka ktorej sme mohli naše centrum v Trenčíne založiť, zariadiť a poskytovať rodinám kvalitnú sociálnu službu.

 

 

Partneri 1

Vďaka podpore mesta Trenčín v rámci projektu Špecifické terapie pri rozvoji dieťaťa so zdravotným znevýhodnením mali rodiny so svojimi deťmi vyskúšať  canisterapiu v spolupráci s Občianskym združením Via Lívia a muzikoterapiu s Mariánom Gliganičom.

V júli sme sa spolu všetci vyjašili na Športovom dni CVI v spolupráci s Pro Autis, kde boli pripravené súťaže, odmeny a občerstvenie pre všetkých zúčastnených.

 

 

Partneri 2

Vďaka nadácii SPP sme v grantovom programe OPORA 2021, za účelom poskytovania sociálnej pomoci zakúpili pre našu klientskú rodinu komunikačný softvér GRID 3. Vďaka nemu sa zlepšujú komunikačné schopnosti a tým aj jeho fungovanie v spoločnosti.

 

 

Trenčiansky samosprávny kraj

Trenčiansky samosprávny kraj nás od roku 2019 podporuje finančným príspevkom poskytovaným na prevádzku sociálnej služby. Vďaka tomu sú hradené základné prevádzkové náklady centra a základné mzdy pre stanovený počet zamestnancov.

Tento rok vďaka finančnej podpore  Trenčianskeho samosprávneho kraja sa  v júli a auguste u nás v Centre včasnej intervencie konal Týždenný program pre deti so znevýhodnením a ich rodičov zameraný na rozvoj a vzdelávanie. Deti spoznali nových kamarátov, hrali sa, spievali, hrali na hudobné nástroje, naučili sa niečo o ľudskom tele, oblečení, natrénovali sme základné farby a tvary. V júli sme týždňový program zakončili Športovým dňom v spolupráci s Pro Autis, kde boli pripravené súťaže, odmeny a občerstvenie pre všetkých zúčastnených.

Partneri 3

Prostredníctvom nadácie J&T