Veľmi si vážime každú podporu. Našu činnosť sponzoruje a podporuje množstvo firiem, nadácií a známych osobností. Každý, kto prispeje, si môže byť istý, že pomáha správnej veci. ĎAKUJEME!
Aj vy môžete pomôcť priamo finančne vkladom na účet našej nadácie alebo prispením prostredníctvom 2% z vašich daní.

NAŠI PARTNERI

Socia nadacia
Nadácia SOCIA prostredníctvom vlastných aktivít a finančnej podpory ovplyvňuje zmeny sociálneho systému v prospech ohrozených sociálnych skupín obyvateľstva. Jedným z projektov, ktoré podporuje a realizuje je Včasná intervencia na Slovensku. Cieľom programu včasnej intervencie je prispieť k vytvoreniu dostupnej, stabilnej a kvalitnej siete služby včasnej intervencie v spolupráci so samosprávnymi krajmi. Podporili nás finančnou čiastkou, vďaka ktorej sme mohli naše centrum v Trenčíne založiť, zariadiť a poskytovať rodinám kvalitnú sociálnu službu.

 

nadacia_eph logo
Nadácia EPH nám pomohla vybaviť požičovňu edukatívnych hračiek a pomôcok, ktoré slúžia na rozvoj jemnej aj hrubej motoriky, senzorického vnímania, stimulácie jednotlivých mozgových funkcií dieťaťa.

 

Nadácia Volkswagen
Vďaka nadácii Volkswagen sme nakúpili senzorické pomôcky, ktoré môžu rodiny využívať vo svojom domácom prostredí a vytvoriť si doma mini snoezelenový kútik. Rodičia a najmä deti to oceňujú, pretože svetielka a stimulačné pomôcky slúžia na lepšiu koncentráciu dieťaťa, ale ja upokojenie  a lepšiu spoluprácu alebo efektívnejšiu relaxáciu.

 

tesco_logo
Prostredníctvom nadácie tesco sme zakúpili pomôcky pre deti, ktoré môžu využívať v domácom prostredí. Rodičia oceňujú, že si ich môžu vyskúšať, vymeniť a dieťa je stále motivované k činnosti novými podnetmi.

 

Trenčiansky samosprávny kraj
Trenčiansky samosprávny kraj nás od roku 2019 podporuje finančným príspevkom poskytovaným na prevádzku sociálnej služby. Vďaka tomu sú hradené základné prevádzkové náklady centra a základné mzdy pre stanovený počet zamestnancov.