Vzdelávanie

Má 3 roky a nerozpráva?

Má 3 roky a nerozpráva? 1

Workshop je určený pre rodičov, učiteľov a asistentov učiteľa v MŠ.

Dozviete sa, ako sa vyvíja reč dieťaťa, kedy navštíviť logopéda a čo všetko vplýva na rozvoj reči a komunikácie. Na prvú teoretickú časť nadväzuje praktická časť  ,v ktorej si vyskúšate rôzne komunikačné stratégie.

Prvý webinár v novom školskom roku sa bude konať 18.10. a 25.10. 2021 od 12:30 do 14:30.

 1. blok 18.10. bude teoretický
 2. blok 25.10. bude praktický

Účasť nutná na oboch dňoch. Cena je za oba dni dokopy.

Odborné informácie a praktické ukážky pre Vás pripravili odborníci z CVI Trenčín, no. :

Mgr. Jana Michňová – psychologička, odborníčka na rozvoj komunikácie, alternatívnej komunikácie, individuálnej práce s dieťaťom so špecifickými potrebami.
Mgr. Nikola Ježíková – špeciálna pedagogička so zameraním na zmyslové postihnutia, logopédiu, individuálnu práca s dieťaťom s viacnásobným postihnutím.

Z TOHTO WEBINÁRA NIE JE MOŽNÉ ZAKÚPIŤ SI ZÁZNAM. 

Prosíme záujemcov, aby poplatok zaplatili až po potvrdení prihlášky z našej strany. 

Registračný formulár na webinár
  Prednáška je spoplatnená v zmysle cenníka CVI 30,-€/osoba.
  Poplatok za vzdelávanie uhraďte na č.ú. vedenom vo VÚB, s názvom Centrum včasnej intervencie Trenčín.
  IBAN: SK12 0200 0000 0038 0336 2359, do poznámky uveďte Vaše meno.

  Prednáška je spoplatnená v zmysle cenníka CVI 25,-€/osoba.
  Poplatok za vzdelávanie uhraďte na č.ú. vedenom vo VÚB, s názvom Centrum včasnej intervencie Trenčín.
  IBAN: SK12 0200 0000 0038 0336 2359, do poznámky uveďte Vaše meno a mená ostatných prihlásených.