Webináre

Má 3 roky a nerozpráva?

Má 3 roky a nerozpráva? 1

Workshop je určený pre rodičov, učiteľov a asistentov učiteľa v MŠ.

Dozviete sa, ako sa vyvíja reč dieťaťa, kedy navštíviť logopéda a čo všetko vplýva na rozvoj reči a komunikácie. Na tento webinár nadväzujú ďalšie dva praktické webináre, v ktorých si vyskúšate rôzne komunikačné stratégie.

Odborné informácie a praktické ukážky pre Vás pripravili odborníci z CVI Trenčín, no. :

Mgr. Jana Michňová – psychologička, odborníčka na rozvoj komunikácie, alternatívnej komunikácie, individuálnej práce s dieťaťom so špecifickými potrebami.
Mgr. Nikola Ježíková – špeciálna pedagogička so zameraním na zmyslové postihnutia, logopédiu, individuálnu práca s dieťaťom s viacnásobným postihnutím.

Registračný formulár na webinár  Prednáška je spoplatnená v zmysle cenníka CVI 15,-€/osoba.
  Poplatok za vzdelávanie uhraďte na č.ú. vedenom vo VÚB, s názvom Centrum včasnej intervencie Trenčín.
  IBAN: SK12 0200 0000 0038 0336 2359, do poznámky uveďte Vaše meno.

  Prednáška je spoplatnená v zmysle cenníka CVI 10,-€/osoba.
  Poplatok za vzdelávanie uhraďte na č.ú. vedenom vo VÚB, s názvom Centrum včasnej intervencie Trenčín.
  IBAN: SK12 0200 0000 0038 0336 2359, do poznámky uveďte Vaše meno a mená ostatných prihlásených.
  Prednáška je spoplatnená v zmysle cenníka CVI 15,-€ za záznam.
  Poplatok za vzdelávanie uhraďte na č.ú. vedenom vo VÚB, s názvom Centrum včasnej intervencie Trenčín.
  IBAN: SK12 0200 0000 0038 0336 2359, do poznámky uveďte Vaše meno.
  Prednáška je spoplatnená v zmysle cenníka CVI 30,-€ za záznam.
  Poplatok za vzdelávanie uhraďte na č.ú. vedenom vo VÚB, s názvom Centrum včasnej intervencie Trenčín.
  IBAN: SK12 0200 0000 0038 0336 2359, do poznámky uveďte Vaše meno.