DÔLEŽITÝ OZNAM

Milí naši podporovatelia,

v tomto roku zbierame 2% cez občianske združenie AUTIS.

Preto zverejňujeme ich údaje a aj Vyhlásenie obsahuje údaje tohto občianskeho združenia.

Aby sa finančné prostriedky dostali až k nám, je potrebné, aby ste si vytvorili kópiu Vyhlásenia predtým, než ho odovzdáte na daňový úrad a toto Vyhlásenie nám odovzdali. Osobne k nám centra na adresu Soblahov 646, prípadne oscenované na mail zatkova@cvitrencin.sk.
Bude to podklad, aby sme vedeli preukázať Vami darované 2% práve pre nás.

Ďakujeme za pochopenie a za Vašu pomoc a podporu.

Dôležité termíny

 • do 31. marca 2024 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
 • do 30. apríla 2024 – Zasielanie Vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

 

Naše údaje na vyplenenie Vyhlásenia:

Názov AUTIS
Forma Občianske združenie
IČO 42274931
Adresa Veľké Stankovce 762, 913 11 Trenčianske Stankovce

 

Ste

Postup pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane z príjmov.

 1. Do 15.2.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane“.
 3. Z Potvrdenia o zaplatení dane si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech nášho centra poukázať, ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 EUR a má byť zaokrúhlená na eurocenty nadol
  3% z Vašej zaplatenej dane – ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/viacerých organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Údaje z Potvrdenia spolu so sumou, ktorú nám chcete poukázať, vypíšte elektronicky paličkovým písmom do tlačiva
  Vyhlásenie 2023
 5. Vo vyhlásení máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním vašich údajov (iba meno a adresa) do našej organizácie. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, dáte nám tak o sebe vedieť a budeme vedieť, komu sme vďační.
 6. Obe tieto tlačivá – Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2024 na daňový úrad podľa vášho bydliska.
 7. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Postup pre fyzické osoby, ktoré si sami podávajú daňové priznanie.

 1. Vypočítajte si vaše:
  2% z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech nášho centra ak ste v roku 2021 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma nesmie byť nižšia ako 3,00 EUR.
  3% z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácií pre ktoré ste v roku 2021 doborovoľnícky pracovali.
 2. Vyplňte daňové priznanie podľa toho, či máte príjmy len zo závislej činnosti (Daňové priznanie fyzických osôb TYP A, Potvrdenie o podaní daňového priznania), alebo máte príjmy podľa § 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (Daňové priznanie fyzických osôb TYP B, Potvrdenie o podaní daňového priznania). Údaje našej organizácie sú v tlačivách už predvyplnené. Tlačivá vypĺňajte elektronicky paličkovým písmom.
 3. V daňovom priznaní máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním vašich údajov (meno a adresa) do našej organizácie. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, dáte nám tak o sebe vedieť a budeme vedieť, komu sme vďační.
 4. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2022) na daňový úrad podľa vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 1. Vypočítajte si vaše 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech nášho centra, musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 EUR na jedného prijímateľa
 2. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o ďalších prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V políčku 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať (pre jedného prijímateľa je minimálna suma 8,00 EUR).
 3. V daňovom priznaní máte možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním vašich údajov (názov, sídlo, právna forma) do našej organizácie. Políčko na zaškrtnutie nájdete v prvom riadku VI. časti daňového priznania. Ak sa rozhodnete políčko zaškrtnúť, dáte nám tak o sebe vedieť a budeme vedieť, komu sme vďační.
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad (podľa vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

NA DAROVANIE 2% EŠTE ZOSTÁVA

ĎAKUJEME!