Naša vízia
Našou víziou je prispievať k dosahovaniu takého stavu v spoločnosti, aby rodiny s dieťaťom s rizikovým vývinom alebo zdravotným postihnutím, dostali potrebnú odbornú podporu včas, s cieľom ich plnohodnotného života a zapojenia sa do spoločnosti.
Aké je naše poslanie?
sprevádzať rodiny detí s rizikovým vývinom a zdravotným znevýhodnením, aby sme posilňovali rodičovské kompetencie a podporili samostatnosť rodiny a jej začlenenie do života v komunite
ponúkame partnerský prístup k rodinám aj k iným odborníkom a organizáciám, kladieme dôraz na spoluprácu a sieťovanie
Čo sa snažíme podporovať?
rodičovské kompetencie a vlastné zdroje rodiny
vzťahy v rodine (medzi rodičom a dieťaťom, medzi súrodencami…)
začlenenie rodiny do komunity
komplexný rozvoj potenciálu dieťaťa do najväčšej možnej miery
Rodinám poskytujeme všetky dostupné prostriedky na to, aby dokázali naplno rozvinúť možnosti a schopnosti svojho dieťaťa. Spoznávame rodinu spolu s jej rutinami, hodnotami a potrebami, počúvame a otvorene komunikujeme.
Sme presvedčení, že najlepším terapeutom pre dieťa je rodič a najvhodnejším miestom na rozvíjanie schopností v rannom veku je domov dieťaťa.

Rodičom pomáhame zorientovať sa v spleti rôznorodých informácií. Učíme ich, ako získané poznatky prenášať do každodenného života. Prepájame rodičov s ostatnými rodičmi či odborníkmi, pomáhame pri zaraďovaní dieťaťa do škôlky alebo do iných rovesníckych skupín.

DARUJME.SK

Aktuálne rozširujeme naše služby, aby sme mohli podporovať aj rodiny so staršími deťmi, príp. dospelých ľudí so zdravotným znevýhodnením.

Keďže s touto službou začíname, chceme získať finančné prostriedky, aby mohla byť pre jej prijímateľov poskytovaná zdarma.

Kto sme

gabriela_zatkova

PhDr. Gabriela Zaťková

riaditeľka a štatutárna zástupkyňa
poradkyňa včasnej intervencie

Moju „profesionálnu kariéru“ som začínala ako učiteľka v materskej škole. Súbežne som vyštudovala vysokú školu a dostala som sa do sociálnej sféry. Pracovala som ako odborná poradkyňa na úrade práce, kde som poskytovala rodinné poradenstvo, individuálne poradenstvo najmä v čase rozvodu, výchovných problémoch s deťmi, partnerských vzťahoch. Podieľala som sa na organizovaní prípravy na profesionálne rodičovstvo. V rámci efektívnejšej pomoci klientom som si rozširovala vedomosti a zručnosti absolvovaním doplnkového vzdelávania.
Včasnú intervenciu pre rodiny vnímam ako životnú výzvu pomôcť rodinám pri zvládaní náročnej životnej situácie a to nielen v oblasti zorientovania sa v sociálnej sfére, nárokoch a požiadavkách, ktoré sú na nich kladené, ale najmä v sprevádzaní rodiny na každodennej ceste, poskytovaním opory a starostlivosti. Vo svojej práci som v prvom rade človek.

259502090_3218489024942180_917050480742894041_n

Mgr. Martina Bulková

poradkyňa včasnej intervencie

3 roky som študovala na UMB v Banskej Bystrici andragogiku a počas materskej dovolenky som VŠ dokončila v odbore sociálna práca, pretože som sa rozhodla pomáhať ľuďom, ktorí to potrebujú. Venovala som sa opatrovaniu a starostlivosti o starších ľudí, odkázaných na pomoc. No chcelo to zmenu. V centre včasnej intervencie som sa našla. Znamená to pre mňa možnosť stáť pri rodinách, v ktorých vyrastajú deti so  znevýhodnením a podporovať ich v samostatnom a spokojnom živote i napriek situácii, ktorá ich postretla.

foto

Mgr. Simona Papierniková

komunikácia s verejnosťou

Vytváram podporu celému nášmu skvelému odbornému tímu. Mojou úlohou je, aby verejnosť vedela o nás a našich aktivitách. Keďže moja práca je najmä za počítačom, je úžasné vidieť behať po centre tie usmiate detské tváre, ktoré každý deň prekonávajú samé seba. Celý ten kolotoč uzatvárajú rodičia, ktorých moje kolegyne posúvajú vpred. Úloha centra je veľmi dôležitá.

Helena Vlnkova

Mgr. Helena Vlnková

poradkyňa včasnej intervencie

Volám sa Helena Vlnková, narodená 3.2.1980 v Trenčíne. Vyštudovala som  na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave odbor matematika – občianska náuka – etická výchova.  Od roku 2003 do roku 2011 som pôsobila ako pedagogický zamestnanec na Základnej škole Dlhé Hony v Trenčíne. Od roku 2011 do roku 2013 som pracovala ako manažér sociálnych služieb v neziskovej organizácii Lepší svet n.o., ktorá zabezpečovala rehabilitačné stredisko a zariadenie podporovaného bývanie pre dospelých ľudí s mentálnym postihnutím v Trenčíne.  V roku 2012 som založila občianske združenie Autis, ktoré od roku 2013 prevádzkuje Trenčianske autistické centrum Pro Autis, kde pôsobím ako riaditeľka až po súčasnosť. V rokoch 2014 a 2015 som absolvovala nadstavbové štúdium na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave – odbor špeciálna pedagogika. V roku 2015 som ako štatutár o.z. Autis založila Súkromnú základnú školu pre žiakov s autizmom v Trenčíne, ktorú o.z Autis prevádzkuje až po súčasnosť. V roku 2017 som sa stala spoluzakladateľkou Centra včasnej intervencie v Trenčíne, kde pôsobím ako poradca včasnej intervencie na čiastočný úväzok. Teším sa, že môžem byť podporou rodinám s deťmi s rôznym zdravotným znevýhodnením. Moja práca ma baví a zároveň napĺňa. Včasná intervencia má obrovský zmysel, vďaka nej už našlo podporu mnoho rodín a ja som vďačná, že som toho súčasťou.

57398606_3230016620357918_2311003949290749952_n

PaedDr. Barbora Stračárová

poradkyňa včasnej intervencie

CVI je pre mňa ideálny príklad praxe. Podpora rodín s deťmi so zdravotným znevýhodnením, ktorá je poskytovaná bezplatne je niečo úžasné. Táto myšlienka pre mňa spĺňa to, v čo som vždy verila a to je, že si treba pomáhať nezištne a s láskou. Som špeciálny pedagóg a okrem podpory všetkým rodinám s deťmi so zdravotným znevýhodnením sa vo svojej praxi venujem hlavne detičkám s PAS a so sluchovým postihnutím.

Jana Michnova

Mgr. Jana Michňová

poradkyňa včasnej intervencie

Pre štúdium psychológie som sa rozhodla preto, že mojou prioritou bolo vždy pomáhať. Po skončení štúdia som pracovala ako asistent učiteľa v Spojenej škole v Púchove, kde som sa prvýkrát stretla s deťmi so zdravotným znevýhodnením. Následne som pracovala v ambulancii klinickej logopédie ako terapeut podporujúci rozvoj komunikácie u detí s autizmom, narušenou komunikačnou schopnosťou a oneskoreným vývinom reči.
Na práci v centre včasnej inervencie sa mi páči, že mi poskytuje dostatok času a priestoru nahliadať na znevýhodnenie dieťaťa v kontexte celej rodiny.

 

123660288_360350951740494_8304831427389847087_n

Mgr. Nikola Sivčáková

poradkyňa včasnej intervencie

Vyštudovala som na Univerzite Komenského v Bratislave špeciálnu pedagogiku a logopédiu. Už počas školy som sa venovala deťom s poruchami učenia, detskou mozgovou obrnou a deťom s mentálnym postihnutím. Po ukončení štúdia som pracovala v špeciálnej materskej škole v Prahe. Na rok som odcestovala do Kanady. Po príchode na Slovensko som začala pracovať v Centre včasnej intervencie. Včasnú intervenciu vnímam ako možnosť pomôcť rodinám, ktoré majú dieťa so znevýhodnením v oblasti rozvoja osobnosti dieťaťa, ale ak podpory celej rodiny.
 

 

Snímka

Mgr. Róbert Šujan

poradca špecializovaného poradenstva

Volám sa Robo a som poradca špecializovaného poradenstva. V sociálnych službách pracujem takmer 20 rokov. Dúfam, že moje doterajšie skúsenosti v centre pomôžu uľahčiť život našim klientom a pomôcť ich rodinám.

NOVINKY

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

7.dec.2021

Pre deti od 5 rokov👩‍🦰🧑‍ máme pripravené posledné tipy na darčeky🎁.
Deti sú v tomto období veľmi individuálne ⛹️‍♀️🤸‍♂️a rozdiely medzi jednotlivými deťmi sa v tomto veku stále viac a viac zväčšujú, preto sa nedá jednoznačne povedať, kedy by si malo dieťa osvojiť nejakú schopnosť🎷🎹🤾‍♂️. Preto ich neporovnávajme! V hre dieťa stále viac napodobňuje činnosti dospelých👮‍♂️👷‍♀️. V tomto veku sa čoraz výraznejšie diferencujú hry chlapcov a dievčat – chlapci sa hrajú s autami🚗, na hasičov, policajtov👮‍♂️ a vojakov, dievčatá s bábikami, na princezné👸 a na rodinu.
Puzzle a počítanie je hra🧩, pri ktorej deti spájajú číslicu s množstvom. Takýmto hravým spôsobom sa naučia spoznať tvary číslic🔢. Obdobnou hrou je drevená hračka, kedy deti k číslici priraďujú počet krúžkov. Nečakajte od detí, že hneď hre porozumejú a budú priraďovať správne. Začnite s číslami od 1-3 a postupne pridávajte🔢. Hrajte hru vždy spoločne s deťmi 👨‍👩‍👧‍👦.
Nájdete aj tu:
www.vnimavedeti.sk/p/901/puzzle-pocitanie...
www.ministerstvohraciek.sk/.../drevena-naucna.../

S jednoduchými spoločenskými hrami sa deti naučia chápať význam pravidiel, hravou formou sa dieťa učí počítať🔤🔢, víťaziť aj prehrávať a zároveň si pri komunikácii so staršími súrodencami alebo vami, rodičmi👨‍👩‍👧‍👦, rozšíria slovnú zásobu ako aj priestorovú orientáciu.
Môžete nájsť aj na:
www.dracik.sk/clovece-nehnevaj-sa/
www.vnimavedeti.sk/p/1334/kde-je-monty?pp=eb163727

Magnetická skladačka umožňuje dieťaťu spoznávať ľudské telo🧏. Skladaním puzzle 🧩sa deti učia a zároveň spoznávajú jednotlivé časti a sústavy ľudského tela.
Nájdete aj na:
www.nomiland.sk/magneticka-skladacka-ludske-telo/

Poslednou hrou je logico primo, ktoré je pre deti predškolského veku skvelou formou spojenia hry a vzdelávania🧠. Vďaka tomu, že obsahuje niekoľko setov kariet je možné ju využívať opakovane a precvičovať s deťmi rôzne témy, od farieb🎨 a tvarov cez ročné obdobia až k dopravnej výchove🚙🚲.
môžete nájsť aj na:
www.vnimavedeti.sk/p/294/ramik-logico-pri

Veríme, že sme vás aspoň trocha inšpirovali a pomohli vám s výberom 👨‍👩‍👧🎄.
... Viac...Menej...

Pre deti od 5 rokov👩‍🦰🧑‍ máme pripravené posledné tipy na darčeky🎁. Deti sú v tomto období veľmi individuálne ⛹️‍♀️🤸‍♂️a rozdiely medzi jednotlivými deťmi sa v tomto veku stále viac a viac zväčšujú, preto sa nedá jednoznačne povedať, kedy by si malo dieťa osvojiť nejakú schopnosť🎷🎹🤾‍♂️. Preto ich neporovnávajme! V hre dieťa stále viac napodobňuje činnosti dospelých👮‍♂️👷‍♀️. V tomto veku sa čoraz výraznejšie diferencujú hry chlapcov a dievčat – chlapci sa hrajú s autami🚗, na hasičov, policajtov👮‍♂️ a vojakov, dievčatá s bábikami, na princezné👸 a na rodinu. Puzzle a počítanie je hra🧩, pri ktorej deti spájajú číslicu s množstvom. Takýmto hravým spôsobom sa naučia spoznať tvary číslic🔢. Obdobnou hrou je drevená hračka, kedy deti k číslici priraďujú počet krúžkov. Nečakajte od detí, že hneď hre porozumejú a budú priraďovať správne. Začnite s číslami od 1-3 a postupne pridávajte🔢. Hrajte hru vždy spoločne s deťmi 👨‍👩‍👧‍👦. Nájdete aj tu: https://www.vnimavedeti.sk/p/901/puzzle-pocitanie... https://www.ministerstvohraciek.sk/.../drevena-naucna.../S jednoduchými spoločenskými hrami sa deti naučia chápať význam pravidiel, hravou formou sa dieťa učí počítať🔤🔢, víťaziť aj prehrávať a zároveň si pri komunikácii so staršími súrodencami alebo vami, rodičmi👨‍👩‍👧‍👦, rozšíria slovnú zásobu ako aj priestorovú orientáciu. Môžete nájsť aj na: https://www.dracik.sk/clovece-nehnevaj-sa/ https://www.vnimavedeti.sk/p/1334/kde-je-monty?pp=eb163727Magnetická skladačka umožňuje dieťaťu spoznávať ľudské telo🧏. Skladaním puzzle 🧩sa deti učia a zároveň spoznávajú jednotlivé časti a sústavy ľudského tela. Nájdete aj na: https://www.nomiland.sk/magneticka-skladacka-ludske-telo/Poslednou hrou je logico primo, ktoré je pre deti predškolského veku skvelou formou spojenia hry a vzdelávania🧠. Vďaka tomu, že obsahuje niekoľko setov kariet je možné ju využívať opakovane a precvičovať s deťmi rôzne témy, od farieb🎨 a tvarov cez ročné obdobia až k dopravnej výchove🚙🚲. môžete nájsť aj na: https://www.vnimavedeti.sk/p/294/ramik-logico-priVeríme, že sme vás aspoň trocha inšpirovali a pomohli vám s výberom 👨‍👩‍👧🎄.

6.dec.2021

V našich tipoch na darčeky 🎄 dnes pokračujeme, a to pre deti od 3 do 5 rokov. Pre toto obdobie je typické, že dieťa sa už dokáže odlúčiť od svojich rodičov 👨‍👩‍👧 a byť aj s inými ľuďmi. Je to čas pre zaškolenie v materskej škole 🏫. Dieťa potrebuje širší kolektív a väčšiu „vzorku“ ľudí, s ktorými môže experimentovať. Je však stále závislé od dennej rutiny – stálosť prostredia a diania – mu dáva pocit bezpečia a istoty. Zlepšuje sa jemná motorika, čo sa prejavuje obľubou skladačiek, vkladačiek a ďalších hier 🧩. Rovnako sa rozvíja aj hrubá motorika. Pozor na otváranie dverí, dieťaťu sa už môže podariť otočiť kľúčom 🗝 vo dverách a vymknúť vás alebo seba.

Drevená auto 🚗 alebo vláčiková 🚂 dráha poteší každého pretekára. Vďaka téme dopravné prostriedky dieťa zaujmete a následne si počas hry môže rozvíjať kognitívne schopnosti a predstavivosť. Pri skladaní je nutné zapojiť aj jemnú motoriku. Opis jednotlivých častí hry rozširuje slovnú zásobu dieťaťa🗣. Počas hry môžete ísť pomaly alebo rýchlo, pomenovať farby, či stáť na stopke a potom znova ísť.
Môžete nájsť napr. tu: www.vulpi.sk/detska-drevena-autodraha-91-ks/

alebo: www.lidl.sk/p/playtive-drevena-zeleznica-mesto-farma/p100336847

Počas hry s plastelínou alebo modelovacou hmotou môžu deti použiť rôzne nástroje a vykrajovačky, vďaka čomu je hra zábavnejšia a hneď tak deti neomrzí. Môžu vykrajovať, krájať, tlačiť, lisovať a hlavne tvoriť. Plastelína je skvelá a kreatívna forma zábavy. Deti si modelovaním rozvíjajú najmä svoju fantáziu a samozrejme jemnú motoriku 🖐. Ak si vyrobíte jedlú plastelínu sami, určite sa nemusíte báť, keď skončí aj v ústach.
Môžete nájsť napr. tu: www.alza.sk/hracky/modelina-velka-suprava-d3027851.htm

Alebo čo tak vyskúšať hru za stolíkom? Kniha Hádanky pre predškolákov zahŕňa všetky oblasti rozvoja – či už matematické predstavy 🔢, rozvoj reči, pozornosti a pamäte. Úlohy sú navrhnuté jednoducho, v čierno-bielej verzii a vo forme jedna úloha na stranu. V knihe je tiež popísané, čo by z danej oblasti mali deti vedieť.
Môžete kúpiť napr. tu: www.martinus.sk/?uItem=99812
... Viac...Menej...

V našich tipoch na darčeky 🎄 dnes pokračujeme, a to pre deti od 3 do 5 rokov. Pre toto obdobie je typické, že dieťa sa už dokáže odlúčiť od svojich rodičov 👨‍👩‍👧 a byť aj s inými ľuďmi. Je to čas pre zaškolenie v materskej škole 🏫. Dieťa potrebuje širší kolektív a väčšiu „vzorku“ ľudí, s ktorými môže experimentovať. Je však stále závislé od dennej rutiny – stálosť prostredia a diania – mu dáva pocit bezpečia a istoty. Zlepšuje sa jemná motorika, čo sa prejavuje obľubou skladačiek, vkladačiek a ďalších hier 🧩. Rovnako sa rozvíja aj hrubá motorika. Pozor na otváranie dverí, dieťaťu sa už môže podariť otočiť kľúčom 🗝 vo dverách a vymknúť vás alebo seba.Drevená auto 🚗 alebo vláčiková 🚂 dráha poteší každého pretekára. Vďaka téme dopravné prostriedky dieťa zaujmete a následne si počas hry môže rozvíjať kognitívne schopnosti a predstavivosť. Pri skladaní je nutné zapojiť aj jemnú motoriku. Opis jednotlivých častí hry rozširuje slovnú zásobu dieťaťa🗣. Počas hry môžete ísť pomaly alebo rýchlo, pomenovať farby, či stáť na stopke a potom znova ísť. Môžete nájsť napr. tu: https://www.vulpi.sk/detska-drevena-autodraha-91-ks/alebo: https://www.lidl.sk/p/playtive-drevena-zeleznica-mesto-farma/p100336847Počas hry s plastelínou alebo modelovacou hmotou môžu deti použiť rôzne nástroje a vykrajovačky, vďaka čomu je hra zábavnejšia a hneď tak deti neomrzí. Môžu vykrajovať, krájať, tlačiť, lisovať a hlavne tvoriť. Plastelína je skvelá a kreatívna forma zábavy. Deti si modelovaním rozvíjajú najmä svoju fantáziu a samozrejme jemnú motoriku 🖐. Ak si vyrobíte jedlú plastelínu sami, určite sa nemusíte báť, keď skončí aj v ústach. Môžete nájsť napr. tu: https://www.alza.sk/hracky/modelina-velka-suprava-d3027851.htmAlebo čo tak vyskúšať hru za stolíkom? Kniha Hádanky pre predškolákov zahŕňa všetky oblasti rozvoja – či už matematické predstavy 🔢, rozvoj reči, pozornosti a pamäte. Úlohy sú navrhnuté jednoducho, v čierno-bielej verzii a vo forme jedna úloha na stranu. V knihe je tiež popísané, čo by z danej oblasti mali deti vedieť. Môžete kúpiť napr. tu: https://www.martinus.sk/?uItem=99812

3.dec.2021

Dnes vám prinášame pokračovanie našich vianočných tipov🎄. Budú sa týkať detí od 18 mesiacov do 3 rokov🧒.

V tomto období je fyzický vývin dieťaťa úžasný - dokáže samostatne chodiť, snaží sa behať, chodiť po schodoch aj cúvať 🦵. Súčasne nastáva veľký posun aj v kognitívnej oblasti 🧠. Dieťa sa učí nové slová, reaguje na jednoduché príkazy a je celkovo vnímavejšie.

Drevená sada didaktických hračiek - psík 🐶, labyrint, veža u dieťaťa rozvíja motorické schopnosti, precvičí si tiež logické myslenie a predstavivosť✋🧠. Drevený psík na ťahanie sprevádza dieťa pri jeho prvých krokoch🦵. Labyrintom zasa môžete pomôcť dieťaťu pomenovať a rozlišovať farby. Pri hre so skladacou vežou sa deti učia rozoznávať pojmy ako väčší-menší alebo môže slúžiť ako odmena🍡.
Môžete nájsť aj na stránke:

prevadzkaren.sk/obchod/drevena-sada-3-ks-didaktickych-hraciek-psik-labyrint-veza/

Drevené vzdelávacie kocky s dizajnom budov 💒, stromov🌲, vozidiel 🚗a rôznych postáv ponúkajú priestor na rozvoj predstavivosti ako i slovnej zásoby. Deti sa zoznámia s rôznymi tvarmi, či farbami 🎨 a s každou novou hrou vytvárajú vlastný príbeh.
Podobné môžete nájsť aj na stránke:

prevadzkaren.sk/obchod/drevene-vzdelavacie-kocky-mesto-100ks/

Vkladačky s úchytkami ✋vyberajte podľa obtiažnosti, ktorú sú deti
schopné zvládnuť. Ich úlohou je rozpoznať jednotlivé tvary a správne ich zaradiť 🕵️‍♀️. Pre deti, ktoré s vkladačkami ešte nemajú skúsenosti vyberte také, ktoré majú rovnaký obrázok aj na
mieste, kde ich treba vložiť🤚. Preferujte vkladačky na jednu tému (napr. domáce zvieratá, tvary,...). Ak sú pre deti vkladačky aj
tak náročné, vyberte im iba niektoré obrázky na vloženie 🤹‍♀️. Vkladačky rozvíjajú jemnú motoriku, logiku, ale aj emočný vývin dieťaťa.
Nájdete aj na stránke:

www.hypernakup.com/p/21714/drevena-didakticka-vkladacka-domace-zvieratka-cena

Zatĺkačky sú skvelé hry, ktorými si deti trénujú koordináciu ruka –
oko. 🤚👁.Pri tejto hre je možné sa s dieťaťom striedať a tým posilňovať jeho komunikačné schopnosti. Takisto je možné kolíky vybrať a priraďovať podľa farby🎨.
Podobnú môžete kúpiť aj tu:

www.ikea.com/sk/sk/p/mula-kladivkova-hracka-viacfarebny-70294891/

Vlak z puzzlí je náučná hra pozostávajúca z niekoľko dielikov. Ich správnym spojením vytvorí dieťa vagóniky 🚂, ktoré musí poskladať tak, aby na seba číselne nadväzovali 1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣. Hra rozvíja najmä logické myslenie, predstavivosť, kreativitu a jemnú motoriku 🖐. Je vhodná pre deti, ktoré neradi manipulujú s puzzle, ale obľubujú dopravné prostriedky, čo pre nich pôsobí motivačne.

Nájdete aj na stránke:

www.mall.sk/puzzle-deti/puzzlika-13050-vlak-94-cm-naucne-puzzle-20-dielikov?gclid=Cj0KCQiA-qGNBhD...
... Viac...Menej...

Dnes vám prinášame pokračovanie našich vianočných tipov🎄. Budú sa týkať detí od 18 mesiacov do 3 rokov🧒.V tomto období je fyzický vývin dieťaťa úžasný - dokáže samostatne chodiť, snaží sa behať, chodiť po schodoch aj cúvať 🦵. Súčasne nastáva veľký posun aj v kognitívnej oblasti 🧠. Dieťa sa učí nové slová, reaguje na jednoduché príkazy a je celkovo vnímavejšie.Drevená sada didaktických hračiek - psík 🐶, labyrint, veža u dieťaťa rozvíja motorické schopnosti, precvičí si tiež logické myslenie a predstavivosť✋🧠. Drevený psík na ťahanie sprevádza dieťa pri jeho prvých krokoch🦵. Labyrintom zasa môžete pomôcť dieťaťu pomenovať a rozlišovať farby. Pri hre so skladacou vežou sa deti učia rozoznávať pojmy ako väčší-menší alebo môže slúžiť ako odmena🍡. Môžete nájsť aj na stránke:https://prevadzkaren.sk/obchod/drevena-sada-3-ks-didaktickych-hraciek-psik-labyrint-veza/Drevené vzdelávacie kocky s dizajnom  budov 💒, stromov🌲, vozidiel 🚗a rôznych postáv ponúkajú priestor na rozvoj predstavivosti ako i slovnej zásoby. Deti sa zoznámia s rôznymi tvarmi, či farbami  🎨 a s každou novou hrou vytvárajú vlastný príbeh. Podobné môžete nájsť aj na stránke:https://prevadzkaren.sk/obchod/drevene-vzdelavacie-kocky-mesto-100ks/Vkladačky s úchytkami ✋vyberajte podľa obtiažnosti, ktorú sú deti schopné zvládnuť. Ich úlohou je rozpoznať jednotlivé tvary a správne ich zaradiť 🕵️‍♀️. Pre deti, ktoré s vkladačkami ešte nemajú skúsenosti vyberte také, ktoré majú rovnaký obrázok aj na mieste, kde ich treba vložiť🤚. Preferujte vkladačky na jednu tému (napr. domáce zvieratá, tvary,...). Ak sú pre deti vkladačky aj tak náročné, vyberte im iba niektoré obrázky na vloženie 🤹‍♀️. Vkladačky rozvíjajú jemnú motoriku, logiku, ale aj emočný vývin dieťaťa. Nájdete aj na stránke:https://www.hypernakup.com/p/21714/drevena-didakticka-vkladacka-domace-zvieratka-cenaZatĺkačky sú skvelé hry, ktorými si deti trénujú koordináciu ruka – oko. 🤚👁.Pri tejto hre je možné sa s dieťaťom striedať a tým posilňovať jeho komunikačné schopnosti. Takisto je možné kolíky vybrať a priraďovať podľa farby🎨. Podobnú môžete kúpiť aj tu:https://www.ikea.com/sk/sk/p/mula-kladivkova-hracka-viacfarebny-70294891/Vlak z puzzlí je náučná hra pozostávajúca z niekoľko dielikov. Ich správnym spojením vytvorí dieťa vagóniky 🚂, ktoré musí poskladať tak, aby na seba číselne nadväzovali 1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣. Hra rozvíja najmä logické myslenie, predstavivosť, kreativitu a jemnú motoriku 🖐. Je vhodná pre deti, ktoré neradi manipulujú s puzzle, ale obľubujú dopravné prostriedky, čo pre nich pôsobí motivačne.Nájdete aj na stránke:https://www.mall.sk/puzzle-deti/puzzlika-13050-vlak-94-cm-naucne-puzzle-20-dielikov?gclid=Cj0KCQiA-qGNBhD3ARIsAO_o7yla0RZugiSOv-mrcPjVhvsFHpI34DLliZOUrsTNK9by0xDXAlJOzgcaAnUxEA
VIAC NOVINIEK

OD NAŠICH KLIENTOV