Blog

O čom je služba včasnej intervencie ?

O čom je služba včasnej intervencie ? 1

O čom je služba včasnej intervencie?

 

Poslaním služby včasnej intervencie je, poskytovanie podpory a pomoci rodinám s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením od chvíle, kedy sa rodina dozvedela o tejto skutočnosti do veku 7 rokov dieťaťa.

V rámci medzinárodného projektu AGORA, s podporou Nadácie Velux Fonden vznikol animovaný film o včasnej intervencii, kde sa na slovenskej verzii tohto videa podieľala aj Nadácia SLSP.

Viac o tomto projekte nájdete na tejto stránke

 

Video o včasnej intervencií