Blog

Grafomotorika a predškoláci

Grafomotorika a predškoláci 1

O téme grafomotorika sa často hovorí. V období okolo 5. roku dieťaťa rodičia začínajú pozorovať, či je dieťa pravák alebo ľavák.

 

Úroveň grafomotoriky dieťaťa je však výsledkom vývinu viacerých oblastí – hrubej motoriky, jemnej motoriky, vizuomotoriky, laterality oka a ruky a ďalších.

Práca dieťaťa s mozaikami, nožnicami, či stavebnicami tiež odkazuje na grafomotorické schopnosti.

 

Kedy by sme mali dieťa podporiť v oblasti grafomtoriky?

 

 • ak je dieťa menej obratné pri domácich prácach alebo pri hre
 • nevyhľadáva, príp. odmieta maľovanie
 • pri kreslení prekladá ceruzku z jednej ruky do druhej
 • nevie sa orientovať v priestore (vpravo, vľavo, vzadu, vpredu)

 

Práve striedanie rúk je niečo, čo často riešime na stretnutiach v rodinách. Pri kreslení si deti často prehadzujú ceruzku z jednej ruky do druhej, prípadne používajú obe ruky naraz.

 

Ako teda zistiť, ktorá ruka bude dominantná? Okrem cielenej činnosti, ktorou je napr. kreslenie, môžeme dieťa pozorovať aj pri spontánnych aktivitách:

 • obliekanie
 • lepenie, strihanie
 • zhasnutie svetla
 • listovanie v knižke
 • umývanie zubov…

 

Ktorú ruku dieťa preferuje? Pravú alebo ľavú?

Možností ako deti motivovať ku kresleniu je mnoho, písali sme o tom v predchádzajúcich príspevkoch.

Nepodporené ťažkosti v tejto oblasti sa neskôr môžu prejaviť ako problémy s osvojením si písmen.

 • písmo je neúhľadné, niekedy až nečitateľné
 • zvýšený tlak na podložku pri písaní…

 

Zdroj: https://eduworld.sk/…/ako-by-mala-vyzerat-kresba-a…