Blog

Zápis do materskej školy

Zápis do materskej školy 1

Pomaly sa blíži čas, kedy je potrebné zapísať dieťa do materskej školy. Čo všetko k tomu budete potrebovať a ako pripraviť dieťa do škôlky?

 

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti rodiča.

Informácie, kedy podať žiadosť a aké podmienky musíte splniť nájdete na webových stránkach danej MŠ.

 

Zápis do MŠ zvyčajne prebieha medzi 30. aprílom a 31. májom. Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok, pre tieto deti začína povinná predškolská dochádzka, ktorá trvá jeden rok. Dieťa plní povinné predprimárne vzdelávanie formou pravidelného denného dochádzania v pracovných dňoch, a to najmenej štyri hodiny denne.

 

V súčasnosti fungujú spádové MŠ podľa trvalého pobytu dieťaťa. Rodič však môže zvoliť aj inú MŠ ako spádovú.

 

A ako môžete dieťa pripraviť do MŠ?

  • navštívte MŠ spolu s dieťaťom
  • nestrašte dieťa nástupom do MŠ
  • hovorte s dieťaťom o škôlke (kto tam bude, čo tam dieťa bude robiť, že tam bude bez vás)
  • dieťa by malo mať pred nástupom osvojené základné hygienické návyky, malo by sa samo vedieť najesť a čiastočne prezliecť.

 

Je samozrejmosťou, že deti plačú keď ich rodičia odprevádzajú do MŠ napriek príprave. Závisí to od mnohých faktorov, napríklad je dieťa príliš naviazané na matku alebo si zatiaľ nevytvorilo dostatočnú vzťahovú väzbu s pani učiteľkou. Ak sa plač objaví až neskôr, príčinou môže byť, že dieťa si začína uvedomovať, že MŠ bude navštevovať pravidelne bez rodičov.

 

Ako pomôcť dieťaťu tento plač prekonať?

  • dovoľte dieťaťu vziať si obľúbenú hračku, ktorá uňho vyvoláva pocit bezpečia
  • nepredlžujte zbytočne lúčenie s dieťaťom
  • oboznámte ho s tým, kedy prídete (keď sa vyspí, keď sa napapá)

 

A ešte posledná rada na záver. Ak viete, že dieťa má v niektorej oblasti problém alebo oneskorenie (napr. reč, nie vždy sa vypýta na toaletu a podobne), informujte o tejto skutočnosti pani učiteľky ešte pred nástupom do MŠ. Budú sa tak môcť lepšie pripraviť na rôzne situácie, a tak budete vedieť, že vaše dieťa je v dobrých rukách a bude do škôlky chodiť s radosťou.

 

Ak u dieťatka vidíte výrazné oneskorenie vo vývine a potrebujete poradiť ohľadom jeho ďalšieho rozvoja a výberu MŠ, neváhajte nás kontaktovať cez náš kontaktný formulár https://cvitrencin.sk/hladam-pomoc-vcasna-intervencia/…