Blog

Vzťahová väzba

Vzťahová väzba 1

Napriek tomu, že sa z toho často vysmievame a hovoríme ako my takí určite nebudeme, občas sa pristihneme pri tom, že opakujeme chyby svojich rodičov aj pri výchove vlastných detí.

 

 • Každý človek sa rodí s potrebou vzťahu, s jedinečnnou vrodenou schopnosť vytvárať a udržiavať hlboký a intenzívny vzťah s inou ľudskou osoba.
 • Táto osoba vytvára vzťah dieťaťa k sebe samému, k druhým a ku svetu.
 • Ak matka (či iná vzťahová osoba) v 1. roku života neuspokojuje potreby dieťaťa dieťa si vytvára neistú vzťahovú väzbu.
 • Tá sa môže prejaviť napr. negatívnymi presvedčeniami o sebe v dospelosti, neporozumením svojich emócií, či neistote voči niečomu novému alebo cudziemu.
 • To, ako sa k deťom správame, často ovplyvňujú práve naše vlastné zážitky s rodičmi, ktoré sme prežili ako deti. Vzhľadom na nevyvinuté časti mozgu u detí do 1 roku si ich vedome nepamätáme.

 

Ako prebieha tento transgeneračný prenos?

 

 • mama v detstve prežije niečo, o čom s deťmi nehovorí
 • dieťa vníma, že sa niečo stalo, ale mamu nechce obťažovať otázkami na nepríjemnú okolnosť
 • naučí sa, že o niektorých veciach sa skrátka rodičia s deťmi nerozprávajú
 • túto stratégiu bude uplatňovať aj pri vlastných deťoch, ktorým nevedome odovzdá, že o niektorých veciach sa nehovorí.

 

Je možné takýto prenos nejako pozastaviť?

 

 • ak chceme našim deťom umožniť vytvoriť si bezpečnú vzťahovú väzbu, mali by sme si uvedomiť to, či aj naša väzba je bezpečná alebo neistá
 • v prípade, že je neistá a náš vlastný vzťah s rodičmi často viazne, mali by sme si definovať dôvody, ktorými môžu byť opakujúce sa situácie z detstva (napr. rodičia ma dostatočne nepodporovali, znevažovali moje emócie, či kládli neustále dôraz na výkon,…), či konkrétna situácia (trauma)
 • ak máte pocit, že celá situácia je náročná a neviete ako ju uchopiť a vyriešiť, nebojte sa vyhľadať odborníka, ktorý vám s ňou pomôže.

Viac o vzťahovej väzbe sa môžete dozvedieť v krátkom filme

7 magických rokov https://vimeo.com/269514524

Knihu o vzťahovej väzbe nájdete aj v požičovni u nás. Ide o knihu Bezpečná vzťahová väzba (K. H. Brisch)