Blog

Výhody a nevýhody Montessori pedagogiky

Výhody a nevýhody Montessori pedagogiky 1

Každý chce svojmu dieťaťu poskytnúť to najlepšie vzdelanie a ten najlepší prístup. Treba si však uvedomiť, že rovnako ako tradičný prístup vyučovania, aj alternatívne prístupy majú svoje výhody a nevýhody.

 

Medzi výhody montessori pedagogiky patria:

 

  • materiály a prostredie – materiály sú prírodné, príjemné na dotyk a prostredie je prispôsobené deťom
  • vekovo zmiešané triedy a malý kolektív – deti sú zaraďované do skupín, kde je viac vekových kategórií, to preto, aby sa mohli mladší učiť od starších a vzájomne si pomáhať
  • vlastné tempo a vlastné záujmy – deti pracujú vlastným tempom, nie sú zaťažované hodnotením a známkami
  • filozofia montessori prístupu – je tu kladený dôraz najmä na toleranciu, spoluprácu a rešpekt, nie je priestor pre výsmech a šikanu

 

Ako sme spomínali vyššie tento prístup má aj určité nevýhody, ktoré je potrebné zvážiť, najmä vzhľadom k osobnosti dieťaťa a jeho znevýhodneniu.

 

  • samostatná práca – nie každé dieťa dokáže samostatne pracovať bez usmernení pedagóga, mnoho detí má problém so sústredením a potrebujú pomôcť pri prvom kroku úlohy
  • nedostatok informácií a podkladov – väčšina škôl nepracuje s klasickými učebnicami, učivo mnoho krát nie je preberané systematicky, pretože deti si môžu zvoliť, čím sa na danej hodine budú zaoberať. Veľa krát nemajú ani pevný rozvrh hodín, teda celý deň môže pre ne predstavovať chaos a stres keď nevedia, čo ich čaká. Chýba tu pevná štruktúra. Rovnako aj rodičia často nevedia svojmu dieťaťu pomôcť pri učení sa doma, pretože bez učebníc nevedia, čo dieťa preberalo v škole.
  • učebný plán je príliš voľný – osnovy sú menej štruktúrované
  • nevyškolení pedagógovia

 

Ak teda vyberáte škôlku alebo školu pre vaše dieťa, či už neurotypické alebo so špeciálnymi potrebami, je dôležité si zvážiť všetky okolnosti.

Veľa krát to nie je o tom, či je škola montessori, bežná alebo iná alternatívna. Je to o ľuďoch, ich prístupe a ochote prispôsobiť vyučovanie aj pre dieťa so špeciálnymi potrebami.

A nakoniec, prvky montessori pedagogiky je vždy možné využiť aj v bežnej materskej alebo základnej škole.