Blog

Svetový deň vodiacich psov

Svetový deň vodiacich psov 1

Vodiace psy, ktoré uľahčujú život ľuďom so zrakovým znevýhodnením. Znamenajú pre nich bezpečný a nezávislý pohyb. Sú tak samostatnejší, dostanú sa kam potrebujú a mnohokrát je pes pre nich členom rodiny.

Aby sa nevidiaci človek naučil bezpečne pohybovať v uliciach, musí absolvovať nácvik priestorovej orientácie a tiež samostatnú chôdzu s bielou palicou. V tomto im pomáhajú inštruktori sociálnej rehabilitácie z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

 

Ak zvládnu túto priestorovú orientáciu, zameriavajú sa na psa, aké mu dávajú povely, ako mu určujú orientačné body podľa ktorých sa orientujú.

 

Psy sú však cvičené nielen na to, aby zvládli už naučenú trasu, ale pomôžu zorientovať sa aj v úplne cudzom prostredí.

 

Dôležité info.:

  • Vodiaci pes je počas pobytu na ulici v práci, preto nie je vhodné ho vyrušovať alebo akokoľvek rozptyľovať, hladkať ho, prihovárať sa mu, prípadne ho kŕmiť
  • Vodiaci pes je vedený ako kompenzačná pomôcka, je možné využiť peňažný príspevok z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny
  • Medzi vodiacim psom a majiteľom to musí zafungovať, aby pes majiteľa poslúchal
  • Nie každý pes je vhodný na prácu vodiaceho psa

 

   Okrem vodiacich psov môžete často počuť o asistenčnom alebo signálnom psovi.

Asistenčný pes –  zabezpečuje osobe s postihnutím pomoc pri každocenných činnostiach ako pri prenesení predmetov, prezliekaní, polohovaní alebo pri privolaní nevyhnutnej pomoci prípade nebezpečenstva.

Signálny pes  – pomáha osobe s postihnutím rozlišovať zvukové signály, upozorniť osobu v prípade nebezpečenstva a podobne.