Blog

Prečo deťom nepúšťať TV a tablet počas jedenia?

Prečo deťom nepúšťať TV a tablet počas jedenia? 1

Najväčším trendom dnešnej modernej doby sú televízia a tablet, pre deti veľmi atraktívne vďaka videám, v ktorých sa rýchlo striedajú obrazy, ktoré sú pestrofarebné a do toho hrá chytľavá hudba.

 

Deti tak dokážu pri týchto videách stráviť veľmi dlhý čas, zabavia ich a rodičom mnoho krát uľahčujú prácu, keď potrebujú navariť alebo upratať. Najčastejšie vidíme ako deti doma, či v reštaurácií jedia pri zapnutom tablete alebo telefóne a vo väčšine prípadov ich kŕmia rodičia. Deti tak nesledujú čo jedia, pretože sú plne zaujaté sledovaním videí a nevnímajú svet okolo seba.

 

Prečo však nie je vhodné pri jedení sledovať videá a rozprávky?

 • U detí môžete častým sledovaním tabletu a TV vytvoriť závislosť. Na začiatku to môže začať ako nevinné púšťanie pesničiek alebo rozprávok, ale dieťa si veľmi rýchlo zvyká na takéto trávenie času a neskôr je veľmi ťažké ho od toho odnaučiť.
 • Môže to spôsobovať obezitu alebo práve naopak nedostatočný príjem potravín. Príčinou je, že deti nevnímajú signály svojho tela, nevnímajú koľko toho zjedli, pretože sú plne zaujaté tým, čo sledujú.
 • Rozptyľovanie pozornosti u detí pri jedle videami a rozprávkami môže viesť k poruchám sústredenia a koncentrácie pozornosti.
 • Deti nevedia čo jedia, nevnímajú chuť ani vôňu jedla. Málo prežúvajú a prehĺtajú kusy jedla.

 

Čo môžete spraviť preto, aby ste sa týmto negatívnym dôsledkom vyvarovali?

 • Stravujte sa spoločne pri jednom stole
 • Komunikujte s dieťaťom, popisujte mu čo papá, akej je jedlo farby a podobne
 • Pripravujte jedlo tak, aby bolo zaujímavé a atraktívne
 • Keď sa stravujete spoločne celá rodina, vytvorte si pravidlo, že počas stolovania tablety ani telefóny používať nebudete
 • Je prirodzené, že dieťa v približne troch rokoch prechádza neofóbiou, teda strachom z nového a práve preto možno odmieta niektoré jedlá, snažte sa mu dávať nové jedlá postupne aby po troške ochutnalo
 • Dodržiavajte pravidlo, že sa stoluje len v kuchyni alebo jedálni pri stole

 

Dieťa, ktorého pozornosť nie je rozptyľovaná má možnosť naučiť sa veľa nových vecí:

 • Nadobudnúť novú slovnú zásobu
 • Získa nové informácie
 • Naučí sa vyrovnať s určitou mierou frustrácie, keď musí ukončiť a odložiť hračku
 • Naučí sa režimu, vie čo bolo pred jedlom a čo nasleduje po jedle
 • Zdokonaľuje si jemnú motoriku a koordináciu oko – ruka
 • Získava nové poznatky o stolovaní a správaní sa pri jedení
 • Zdokonaľuje svoje sebaobslužné činnosti