Blog

OROFACIÁLNA STIMULÁCIA

OROFACIÁLNA STIMULÁCIA 1

Na našich stretnutiach často diskutujeme o tom ako posilniť svaly v oblasti tvárovej oblasti, aby bolo pre deti jednoduchšie nielen hovoriť, ale aj papať.

 

Ideálnou pomôckou je orofaciálna stimulácia, ktorá je ľahko dostupná všetkým rodičom.

Ide o súbor pohybov a úkonov, ktoré napomáhajú rozvoju motoriky tváre, líc, pier, jazyka, podnebia a hltana.

Je vykonávaná v tvárovej (faciálnej) a ústnej (orálnej) oblasti. Cieľom stimulácie je snaha navodiť normálne alebo podľa možností čo najnormálnejšie pohybové vzorce orofaciálnej oblasti. Najčastejšie je vykonávaná fyzioterapeutmi, logopédmi a ergoterapeutmi, no jej prvky môžete aplikovať aj vy sami doma so svojimi deťmi.

 

Pri stimulácii sa využíva viacero manuálnych techník – dotyk, tlak, hladenie, ťah a vibrácie.

 • Dotyk – musí byť príjemný a istý. Dotýkame sa špičkami prstov alebo celou dlaňou ruky. Ťah – jemný, pomalý ťah jedného svalu, prípadne svalového reťazca.
 • Tlak – silný, ale nikdy nesmie vyvolať bolesť.
 • Vibrácie – podstatou je vyvinutie striedavého tlaku od úponu svalu (miesto kde sa sval pripája na kosť) až k jeho koncu.

 

Stimulácia sa dá vykonávať dvomi spôsobmi:

   Prvým je „bodová technika“ kedy stláčame jednotlivé body v oblasti tváre.

   Druhým spôsobom je „dráhová technika“ kedy jemne prechádzame rukami po tvári dieťaťa po určitých líniách.

 

Je vhodná a odporúča sa aplikovať ju u predčasne narodených detí, pre deti s poruchou sania a prehĺtania, pre sondované deti, pre deti s neurologickými ochoreniam alebo poškodením centrálneho nervového systému, pre deti s Downovým syndrómom, pre deti s mozgovou obrnou a pre mnohé iné.

 

Medzi najväčšie výhody orofaciálnej stimulácie patrí:

 • aktivácia orofaciálnych funkcií ako je sanie, hltanie, žuvanie a hryzenie
 • rozvoj vnímania
 • zlepšenie pohybu
 • rozvoj reči a mimiky
 • podpora vlastnej iniciatívy a samostatnosti

 

Pri stimulácii sa odporúča dodržiavať nasledovné zásady:

 • stimuláciu je dobré vykonávať približne 15 minút pred obvyklým časom jedenia
 • pred začatím si uložiť dieťa do zvýšenej polohy – podložiť trup dieťaťa (deka, vankúš)
 • dieťa by nemalo mať žiadne predmety v ústach
 • ak je dieťa nekľudné, tak jednou rukou si pridržiavame hlavičku a druhou cvičíme.

 

Ako postupovať pri orofaciálnej stimulácii nájdete na priloženom linku: https://downovsyndrom.sk/v16/node/2353