Blog, Nezaradené

Čo vám ponúkame

Centrum vcasnej intervencie

V úvodných častiach našej stránky sme vám vymenovali, čo všetko vám ponúkame. Tu sa vám to pokúsime opísať, čo konkrétne si pod tým predstavujeme.

Pomoc pri zvládaní náročnej životnej situácie.

Ako vám vieme pomôcť:

Poskytnúť vám informácie, ktoré potrebujete, príp. ich spolu s vami hľadať. Tiež nevieme všetko, ale postupne si budujeme sieť odborníkov a kolegov v rámci celého Slovenska, tak veríme, že niečo určite vypátrame.

Poskytnúť vám možnosť porozprávať sa s niekým, kto vás pochopí, komu môžete ukázať aj svoje neistoty a strach. Môžete otvorene hovoriť o všetkom, bez obavy z odmietnutia alebo hanby. My vám pomôžeme hľadať silu a zdroje ísť ďalej. Uisťujeme vás, že v prípade, že by sme mali pocit, že niečo nie je v poriadku a potrebovali by ste odborníka, napr. psychológa, tak budeme k vám otvorení a povieme vám to.

Budeme pri vás, kým to budete potrebovať.

Partnerský prístup k vám a celej rodine.

Znamená, že o všetko spolu diskutujeme a hľadáme najlepšiu cestu pre vás. Nevlastníme „patent“ na to, čo je pre vás najlepšie. Nič vám neprikazujeme, ani nezakazujeme. Prispôsobujeme termíny návštev tak, aby vás to čo najmenej obmedzovalo. Vždy sa na nich dohodneme spoločne. Nepasujeme sa do roly odborníkov, ktorí vedia všetko a vy ste tí, ktorí ich majú poslúchať. Naše postavenie je rovnocenné. Vychádzame z toho, že rodič najlepšie pozná svoje dieťa a cíti, čo je pre neho najlepšie. Samozrejme, ak by sa nám zdalo, že z vašej strany nie je niečo v poriadku a vidíme riziká pre vás, vašu rodinu alebo samotné dieťa, tak o tom budeme s vami hovoriť.

Informácie z rôznych oblastí, napr. sociálne dávky, odborníci v regióne, možnosti podpory pre vás ako rodičov alebo vaše dieťatko.

Všetko čo vieme, vám radi odovzdáme a čo nevieme sa pokúsime zistiť. Podporujeme vás a učíme, aby ste sa k informáciám vedeli dostať aj bez nás, keď to budete potrebovať.

Podporu celej rodine a jej kompetencií.

Centrom našej pozornosti nie je iba dieťa so zdravotným znevýhodnením. My sa zameriavame na celú rodinu. Na vás ako rodičov, ale aj partnerov, na iné deti, ktoré sú súčasťou rodiny, ale aj na širšiu rodinu, ktorá vám môže byť nápomocná. Kompetencie rodiny sú vlastné zdroje, ktoré dokáže využiť nato, aby fungovala čo najlepšie.

Podpora pri fungovaní v širšom sociálnom prostredí.

Snažíme sa predchádzať sociálnej izolácii. To znamená, aby ste nestratili kontakt so svojím okolím. Môžu byť rôzne bariéry, ktoré vám v tomto kontakte bránia, či už fyzické alebo psychologické, ktoré sa budeme snažiť spoločne odstraňovať. Samozrejme s rešpektovaním vašich hraníc a aktuálnej pripravenosti. 

Podpora vývinu dieťaťa v rámci bežných denných činností.

Bežné denné činnosti alebo inak nazývané rutiny sú vaše aktivity s dieťaťom, vás ako rodičov, ale aj dieťaťa samotného, od rána až kým sa neuložíte spať. V prvom kroku sa rozprávame o vašom fungovaní a zisťujeme vašu spokojnosť aj spokojnosť dieťaťa v jednotlivých činnostiach. Popisujete jednotlivé kroky a činnosti, ktoré robíte od zobudenia, cez hygienu, kŕmenie, obliekanie, hranie, varenie, nakupovanie, návštevy atď. V rozhovore sa zameriavame na to, ako to vidíte a vnímate vy ako rodičia, kto sa na jednotlivých aktivitách podieľa, ako komunikujete, ako je zapojené vaše dieťa, príp. iní členovia domácnosti, či k vám chodí niekto iný a pomáha vám v niečom. Taktiež hodnotíte vašu spokojnosť s danou činnosťou aj spokojnosť dieťaťa.

V nasledujúcom kroku vyberáte, ktorá oblasť, časť dňa alebo aktivita je pre vás najproblematickejšia a spoločne hľadáme priestor, ako by sa dala zlepšiť a tým prispieť k väčšej spokojnosti vás, ale aj vášho dieťaťa. Niekedy môže byť zameranie iba na rodiča, niekedy iba na dieťa, niekedy na obe strany.

Z pohľadu rozvoja dieťaťa hľadáme priestor, kedy a akým spôsobom ho stimulovať tak, aby ste na to využili bežné činnosti, ktoré s dieťaťom robíte. Či už stimulácia a rozvoj pohybu a motoriky, zrakového, sluchového vnímania, komunikácie atď. Napr. zmena farieb v interiéry, aby stimulovali zrak dieťaťa, kontrastné farby na deke, na ktorej sa dieťatko prebaľuje, pomenovávanie predmetov, časti tela, oblečenie a pod. pri prezliekaní, na nočníku atď.

Vychádzame z filozofie výskumov, že rodina má najväčší podiel na rozvoji dieťaťa. Odborník za jednu hodinu cielenej terapie nedokáže urobiť toľko ako rodič, ktorý je v neustálom kontakte so svojím dieťaťom. Neznamená to, že rodič má napodobňovať prácu iného odborníka. Znamená to, že pri všetkých činnostiach, ktoré s dieťaťom robí v priebehu dňa, poskytuje dieťaťu logopédiu, rozvoj jemnej a hrubej motoriky, rozvíjanie kognitívnych, emocionálnych funkcií, modely správania sa v sociálnych situáciách a pod. Rozdiel je iba v tom, že všetko je skombinované tak, aby to bolo pre vás a pre dieťa časovo, ale aj psychicky zvládnuteľné. Keď si predstavíte, že by ste s dieťaťom v 3 rokoch veku, mali denne plniť úlohy a cvičiť, napr. hodinu fyzioterapiu, pol hodinu logopédiu, hodinu psychomotorický rozvoj, príp. ešte 45 min. nejaké iné úlohy od špeciálneho pedagóga, tak by ste potrebovali, aby mal deň minimálne 92 hodín. Aj tak by to neprinieslo požadovaný efekt.

Kľúčové pre rodičov je vedieť využiť každodenné činnosti a rozvíjať dieťa prostredníctvom nich. Toto je prirodzené aj dieťaťu aj rodičom. My vám pomôžeme ako to ešte vylepšiť.

 

Vzdelávanie rodičov na odborné témy.

Organizujeme odborné semináre a workshopy, o ktoré majú rodičia záujem, aby si mohli rozšíriť svoje poznatky.

Stretávanie sa rodičov v skupinkách.

Pomáhame rodičom organizovať rodičovské skupiny, ktoré sú špecializované podľa určitého druhu postihnutia dieťaťa, napr. pre rodiny s deťmi s poruchou autistického spektra, so sluchovým postihnutím, Downovým syndrómom a pod.

Prípravu rodiny aj dieťaťa na prechod do materskej školy.

Rodinám pomáhame pri začleňovaní dieťaťa do materskej školy, príp. iného vhodného zariadenia. Pomáhame im pripraviť sa na čas odlúčenia, ako ho najlepšie psychicky zvládnuť, ako dieťa čo najlepšie podporiť.

Pomáhame tiež rodinám aktívnou účasťou v materskej škole, v prípade, že materská škola súhlasí a potrebovala by pomoc pri začleňovaní dieťaťa do kolektívu, príp. zvládanie správania, komunikácie s dieťaťom a pod.