Blog

Čo je Montessori pedagogika?

Čo je Montessori pedagogika? 1

V posledných rokoch je tento smer a všetko súvisiace s montessori dávané do popredia a častokrát zbytočne predražené. Čo je však skutočne montessori pedagogika?

 

Montessori pedagogika je alternatívna metodická sústava. Základným heslom je: „Pomôž mi, aby som to dokázal sám.“ Hlavnou myšlienkou Márie Montessori bolo vychovať sebavedomé, slobodne uvažujúce a tvorivé deti, z ktorých vyrastú sebavedomí a tvoriví dospelí ľudia. V dnešnej dobe máme často pocit, že Montessori je len značka, aby sa pomôcky lepšie predávali, ale na hlavný zmysel celej filozofie sa zabúda.

 

Na začiatku je dôležité popísať senzitívne fázy, teda obdobia zvýšenej vnímavosti v živote dieťaťa, kde do popredia vstupujú určité sklony.

 

V týchto obdobiach je dieťa zvlášť citlivé na získavanie nových konkrétnych schopností:

0 – 3 roky – senzitívne oblasti sú pohyb, reč a poriadok

3 – 6 rokov – dochádza k sebauvedomovaniu dieťaťa, cíti sa ako súčasť skupiny, pokračuje aj rozvoj pohybových a rečových zručností

7 – 12 rokov – morálna senzitivita, teda dieťa hodnotí dobré a zlé na základe vlastného konania a konania svojho okolia

12 – 18 rokov – vývin samostatnosti v sociálnych vzťahoch a vytvorenie nového obrazu o sebe

 

Ako usporiadať priestor:

 

 • Zariadený by mal byť jednoduchým, účelným nábytkom skonštruovaným pre potreby a výšku dieťaťa
 • Pomôcky a materiály by mali byť v priamom dosahu, aby s nimi dieťa mohlo manipulovať
 • Všetky pomôcky sú bezpečné a majú vyhradené svoje miesto
 • Ak chcete na steny zavesiť obrázky, mali by byť vo výške očí dieťaťa
 • Priestor je rozdelený na kútiky, ktoré sú určené na rôzne činnosti ako oddych, čítanie, pohyb,…
 • Pomôcky sú vyrobené z prírodných materiálov a k dispozícii po jednom kuse, deti to nabáda k vzájomnému rešpektu

 

Základné princípy

 • Dieťaťu pomôžte aby činnosť urobilo samo, nerobte ju však zaňho – nečakajte od dieťaťa, že keď mu dáte hračku, bude vedieť čo s ňou má robiť a zabaví sa s ňou bez vášho zásahu, ukáže mu o čom je daná hra. Ak dieťa o aktivitu nejaví záujem, je preňho príliš jednoduchá alebo naopak príliš zložitá, nenúťte ho do nej. Buďte pre dieťa motivátorom
 • Chváľte a hodnoťte príkladom – dieťa pozitívne motivujte, buďte trpezliví, s dieťaťom komunikujte a čo je dôležité, vypnite televízor, tablet…
 • Aktivity prispôsobte veku dieťaťa – nepodceňujte zručnosti dieťaťa, zároveň sa však snažte ich prispôsobiť, dieťa nezahlcujte
 • Menej je niekedy viac a pri hračkách to platí dvojnásobne. Ak sa s dieťaťom hráte s konkrétnou hračkou, ostatné hračky sú uložené v poličkách na svojom mieste, aby dieťa nerozptyľovali
 • Dieťa veďte k samostatnosti – prispôsobte domácnosť tak, aby dieťa mohlo samoobslužné činnosti vykonávať samo
 • Súčasťou každej hry by malo byť aj následné upratanie, ktoré samozrejme vykonáva dieťa
 • Je dôležité si uvedomiť, že montessori prístup nie je len o drahých a kvalitných pomôckach, ale hlavne o vašom prístupe k dieťať