Blog

Búranie mýtov o autizme

Búranie mýtov o autizme 1

Wikipédia definuje Autizmus (z gréckeho autós = sám), že je pervazívna vývojová porucha, ktorú charakterizujú deficity v oblasti komunikácie, sociálnej interakcie a predstavivosti. Postihnutie v oblasti komunikácie zahŕňa problémy porozumieť reči druhých a udržiavať zmysluplnú konverzáciu. Deficit v komunikácii je hlboko spojený s problémami pri vytváraní vzťahov – osoby s autizmom majú problémy udržiavať funkčnú komunikáciu s ostatnými, a teda majú veľmi obmedzené možnosti vytvárať vzťahy. Kvôli chýbajúcej predstavivosti sa jednotlivci s autizmom venujú limitovanému množstvu stereotypných činností.

Na stránke SPOSA Bratislava sa dočítame, že autizmus je mentálne postihnutie, ktoré:

  • jedincovi bráni triediť informácie a porozumieť im;
  • ovplyvňuje komunikáciu jedinca a jeho vnímanie sveta a ostatných ľudí;
  • narušuje duševný vývoj dieťaťa v oblasti komunikácie, sociálnej interakcie a predstavivosti.

Ešte donedávna bol autizmus považovaný za zriedkavú poruchu, opradenú množstvom mýtov. Viac o týchto mýtoch nájdete v prezentácii Mgr. Heleny Vlnkovej, spoluzakladateľky občianskeho združenia AUTIS, ktorá sa aktívne venuje autistom už 8 rokov.

Búranie mýtov o autizme 2