Blog, Nezaradené

Ako zvládať vzdor dieťaťa

Ako zvládať vzdor dieťaťa 1

Detský vzdor je prirodzený, ale spôsob, akým ho dieťa niekedy vyjadruje, je pre rodičov veľkou výzvou. Krik, plač, hnev, trucovanie, hádzanie sa na zem, negativizmus, ktorý sa prejavuje vetami ako: „Nie. Nechcem. A ja to nebudem.“

„Súvisí to s nevyzretosťou nervovej sústavy, dieťa nedokáže ovládať emócie, nevie odložiť splnenie svojho priania, reaguje inštinktívne, skratkovito, nedokáže posúdiť adekvátnosť či neadekvátnosť svojho správania, prispôsobiť sa danej skutočnosti,“ vysvetľuje psychologička. Dieťa jednoducho nie je schopné urobiť to, čo od neho žiadate: „Počkaj, teraz to nie je možné. Vydrž, tu sa to nedá.“

Prvé obdobie vzdoru nastáva po dovŕšení 1. roka dieťaťa. Nazývame ho tiež obdobím batoľaťa. Patrí medzi najzložitejšie obdobie z hľadiska vývoja emocionálneho života človeka. Batoľa sa potrebuje naučiť dve najdôležitejšie veci: schopnosť presadiť sa a schopnosť mať sa rád. Práve tieto dve vlastnosti sa však navzájom veľmi ovplyvňujú. Nie je pre dieťa ľahké, dosiahnuť, čo chce a pritom neraniť okolie. Ak dieťa cíti, že nahnevalo alebo sklamalo svojich rodičov, bráni mu to v sebaprijatí a sebaláske. Dieťa má pocit, že zlyháva a nie je hodné rodičovskej lásky. Dieťa, ktoré sme doteraz nadovšetko milovali a bolo tým najmilším stvorením na svete, si zrazu začne tvrdohlavo presadzovať svoju vôľu. Naša reakcia na jeho hnev je kľúčová a vytvára u dieťaťa emocionálne mapy, z ktorých bude v budúcnosti čerpať.

Obdobie medzi 2. až 3. rokom je charakteristické uvedomovaním si vlastníctva. Dieťa začína mať majetnícke sklony voči svojím hračkám a ak mu ich niekto berie, pociťuje frustráciu. Dieťa si postupne uvedomuje samého seba a vníma svoje rôznorodé emócie, ktoré však nie je schopné ovládať. Pociťuje podráždenosť kvôli spoločenským konvenciám a limitom, ktoré mu prekážajú vo vlastnom sebapresadzovaní sa.

Pár rád od nás nájdete tu: Ako zvládať vzdor dieťaťa2

Vypracovali: Mgr. Helena Vlnková a PhDr. Gabriela Zaťková